Facebook

Twitter

YouTube

ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn, infolinia: (62) 725 32 34 (35)
 logoniepodlegla

tel. 627253234 wew. 44
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Do zadań Oddziału Nadzoru stanowiska ds. Higieny Pracy należy:

1. nadzór nad zakładami pracy w zakresie warunków zdrowotnych środowiska pracy, a w szczególności zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych związanych z warunkami pracy,

2. nadzór nad zakładami pracy w zakresie;
• występowania substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy,
• występowania szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy,
• usuwania i zabezpieczania wyrobów zawierających azbest,

3. nadzór w zakresie wprowadzania do obrotu i stosowania;
• substancji chemicznych i ich mieszanin,
• prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3,
• produktów biobójczych,
• substancji powierzchniowo czynnych i detergentów,
• środków ochrony roślin,

4. nadzór nad zagadnieniami związanymi z rejestracją, oceną i udzielaniem zezwoleń
dla substancji chemicznych (REACH)

5. współpraca z podmiotami gospodarczymi w ramach wdrażania przepisów dotyczących klasyfikacji, oznakowania oraz pakowania substancji i mieszanin chemicznych (GHS/CLP)

6. prowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz dokumentacji w zakresie chorób zawodowych,

7. prowadzenie postępowania w przypadku stwierdzenia wytwarzania lub wprowadzania do obrotuśrodka zastępczego lub produktu, co do którego zachodzi podejrzenie, że jest on środkiem zastępczym,

8. udział w opracowywaniu opinii sanitarnych dotyczących rozwiązań projektowych w nowopowstałych lub modernizowanych zakładach pracy w zakresie higieny pracy.

 

Ważne informacje

Ważne informacje

Mapa strony

Mapa zagrożeń