Facebook

Twitter

YouTube

ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn, infolinia: (62) 725 32 34 (35)

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROTOSZYNIE PROSI,

BY OSOBY, KTÓRE WRÓCIŁY Z REGIONÓW GDZIE WYSTĘPUJE KORONAWIRUS SARS-CoV-2 I POTRZEBUJĄ INFORMACJI LUB POMOCY KONTAKTOWAŁY SIĘ WYŁĄCZNIE DROGĄ TELEFONICZNĄ

 

Osoby, które otrzymały kwarantannę z tytułu przekroczenia granicy, wszystkie problemy dotyczące kart lokalizacyjnych i systemu EWP zgłaszają do Urzędu Wojewódzkiego na adres kwarantanna@poznan.uw.gov.pl

 

Numery telefonów od godz. 7.30-15.00:

605942223, 697272220, 62-7253234/35 wew. 41,45 lub 62-7252635

Telefony alarmowe czynne całą dobę: 

603-119-875

697-469-990

Z dniem 23.03.2020 r. Laboratorium Badania Środowiska Pracy przyjmuje próbki kału do badań 

na nosicielstwo w ramach badań wstępnych (od osób starających się o podjęcie pracy).

Do odwołania nie przyjmujemy próbek kału do badań na nosicielstwo w ramach badań okresowych.

koronawirus
 logoniepodlegla
 oferty pracy

Warunki obrotów grzybami

 

Warunki, jakie należy spełnić przy obrocie grzybami zawarte są w:
- Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności i żywienia 
- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych (Dz. U. z 2007 r., Nr 112, poz. 774)
- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz. U. z 2011 r., nr 115, poz. 672)

W/w rozporządzenie z dnia 17 maja 2011r. informuje, iż:

§ 4.1

Grzyby świeże, rosnące w warunkach naturalnych, oraz grzyby suszone pozyskiwane z grzybów rosnących w warunkach naturalnych, mogą być oferowane konsumentowi finalnemu:
- wyłącznie w placówkach handlowych lub na targowiskach; pod warunkiem uzyskania atestu na grzyby świeże lub atestu na grzyby suszone.

3. Zakłady żywienia zbiorowego mogą używać do przygotowywania potraw grzybów, o których mowa w ust. 1, jeżeli grzyby te posiadają odpowiedni atest.

 

Wykaz grzybów dopuszczonych do obrotu i produkcji

 

Wykaz grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających w swoim składzie grzyby zawarty jest w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz.U. Nr 115, poz. 672).

1. boczniak ostrygowaty - Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm.;
2. borowik szlachetny (prawdziwek wszystkie odmiany) - Boletus edulis Bull.;
3. czubajka kania - Macrolepiota procera (Scop.) Singer;
4. gąska zielonka (zielona) - Tricholoma equestre (L.) P. Kumm.;
5. kolczak obłączasty - Hydnum repandum L.;
6. koźlarz babka (wszystkie odmiany) - Leccinum scabrum (Bull.) Gray;
7. koźlarz czerwony (wszystkie odmiany) - Leccinum rufum (Schaeff.) Kreisel;
8. koźlarz grabowy - Leccinum pseudoscabrum (Kallenb.) Šutara;
9. lejkowiec dęty - Craterellus cornucopioides (L.) Pers.;
10. lejkówka wonna - Clitocybe odora (Bull.) P. Kumm.;
11. łuskwiak nameko - Pholiota nameko (T. Itô) S. Ito et S. Imai;
12. łuszczak zmienny - Kuehneromyces mutabilis (Schaeff.) Singer et A. H. Sm., pochodzący wyłącznie z uprawy;
13. maślak pstry - Suillus variegatus (Sw.) Kuntze;
14 maślak sitarz - Suillus bovinus (Pers.) Roussel;
15. maślak ziarnisty - Suillus granulatus (L.) Roussel;
16. maślak zwyczajny - Suillus luteus (L.) Roussel;
17. maślak żółty - Suillus grevillei (Klotzsch) Singer;
18. mleczaj późnojesienny (jodłowy) - Lactarius salmonicolor R. Heim et Leclair;
19. mleczaj rydz - Lactarius deliciosus (L.) Gray;
20. mleczaj smaczny - Lactarius volemus (Fr.) Fr.;
21. mleczaj świerkowy - Lactarius deterrimus Gröger;
22. opieńka miodowa - Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm.;
23. piaskowiec kasztanowaty - Gyroporus castaneus (Bull.) Quél.;
24. piaskowiec modrzak - Gyroporus cyanescens (Bull.) Quél.;
25. pieczarka dwuzarodnikowa (ogrodowa) - Agaricus bisporus (J.E. Lange) Imbach, z wyjątkiem zbyt młodych egzemplarzy ze stanu naturalnego, których blaszki jeszcze nie poróżowiały;
26. pieczarka lśniąca - Agaricus silvaticus Schaeff., z wyjątkiem zbyt młodych egzemplarzy ze stanu naturalnego, których blaszki jeszcze nie poróżowiały;
27. pieczarka ogrodowa - Agaricus hortensis Pers., z wyjątkiem zbyt młodych egzemplarzy ze stanu naturalnego, których blaszki jeszcze nie poróżowiały;
28. pieczarka polna - Agaricus campestris L., z wyjątkiem zbyt młodych egzemplarzy ze stanu naturalnego, których blaszki jeszcze nie poróżowiały;
29. pieczarka miejska (szlachetna) - Agaricus bitorquis (Quél.) Sacc., z wyjątkiem zbyt młodych egzemplarzy ze stanu naturalnego, których blaszki jeszcze nie poróżowiały;
30. pieczarka zaroślowa - Agaricus silvicola (Vittad.) Peck, z wyjątkiem zbyt młodych egzemplarzy ze stanu naturalnego, których blaszki jeszcze nie poróżowiały;
31. pieprznik jadalny (kurka) - Cantharellus cibarius Fr.;
32. płachetka kołpakowata - Rozites caperatus (Pers.) P. Karst.;
33. pochwiak wielkopochwowy (pochwiasty) - Volvariella volvacea (Bull.) Singer;
34. podgrzybek brunatny - Xerocomus badius (Fr.) Kühner;
35. podgrzybek zajączek - Xerocomus subtomentosus (L.) Quél.;
36. podgrzybek złotawy - Xerocomus chrysenteron (Bull.) Quél.;
37. trufla czarnozarodnikowa - Tuber melanosporum Vittad.;
38. trufla letnia - Tuber aestivum (Wulfen) Spreng.;
39. trufla zimowa - Tuber brumale Vittad.;
40. trzęsak morszczynowaty - Tremella fuciformis Berk.;
41. twardziak (Shii-take) - Lentinus edodes (Berk.) Singer;
42. twardzioszek przydrożny - Marasmius oreades (Bolton) Fr.;
43. ucho bzowe - Hirneola auricula-judae (Bull.) Berk.;
44. uszak gęstowłosy (grzyby mun) - Auricularia polytricha (Mont.) Sacc.

 

Grzyby świeże rosnące w warunkach naturalnych wolno sprzedawać w placówkach handlowych lub na targowisku pod warunkiem:

- uzyskania atestu klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy,

- umieszczenia w miejscu sprzedaży informacji o gatunku grzybów oraz adresu sprzedawcy. Wydając atest na grzyby dokonuje się m. in. oceny zgodności gatunkowej grzybów oraz cech organoleptycznych. Atest obejmuje badaną partię , której maksymalny okres przechowywania wynosi 48 godz. w temp. do 10oC.   

 

Sprzedający grzyby na Targowisku w Krotoszynie mogą uzyskać atest w miejscu sprzedaży.

 

 

Opracował: Oddział Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku  WSSE Poznań

Mapa strony

Mapa zagrożeń