Facebook

Twitter

YouTube

ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn, infolinia: (62) 725 32 34 (35)

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROTOSZYNIE PROSI,

BY OSOBY, KTÓRE WRÓCIŁY Z REGIONÓW GDZIE WYSTĘPUJE KORONAWIRUS SARS-CoV-2 I POTRZEBUJĄ INFORMACJI LUB POMOCY KONTAKTOWAŁY SIĘ WYŁĄCZNIE DROGĄ TELEFONICZNĄ

 

Osoby, które otrzymały kwarantannę z tytułu przekroczenia granicy, wszystkie problemy dotyczące kart lokalizacyjnych i systemu EWP zgłaszają do Urzędu Wojewódzkiego na adres kwarantanna@poznan.uw.gov.pl

 

Numery telefonów od godz. 7.30-15.00:

605942223, 697272220, 62-7253234/35 wew. 41,45 lub 62-7252635

Telefony alarmowe czynne całą dobę: 

603-119-875

697-469-990

Z dniem 23.03.2020 r. Laboratorium Badania Środowiska Pracy przyjmuje próbki kału do badań 

na nosicielstwo w ramach badań wstępnych (od osób starających się o podjęcie pracy).

Do odwołania nie przyjmujemy próbek kału do badań na nosicielstwo w ramach badań okresowych oraz testów sporal.

koronawirus
 logoniepodlegla
 oferty pracy

Realizacja Projektu „Wiem - nie biorę! Jestem bezpieczny” w 2016 roku.

Projekt edukacyjny „Wiem - nie biorę! Jestem bezpieczny“ opracowany został przez pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno– Epidemiologicznej w Poznaniu. Celem projektu jest wzrost świadomości społecznej na temat wpływu narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych na funkcjonowanie organizmu ludzkiego. Pracownicy pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej zorganizowali i przeprowadzili wśród wybranych grup odbiorców na terenie wszystkich powiatów województwa wielkopolskiego tematyczne działania informacyjno-edukacyjne: 55 szkoleń dla 1352 uczniów szkół gimnazjalnych, 32 szkolenia dla 695 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 52 wykłady dla 1664 osób z zakładów poprawczych, ośrodków wychowawczych, szkół specjalnych, uczestników wypoczynku letniego, 12 szkoleń dla 215 dyrektorów, nauczycieli, pielęgniarek środowiska szkolnego i rodziców.

Na terenie województwa wielkopolskiego występuje duże zagrożenie życia i zdrowia młodzieży wynikające z dostępności do substancji o działaniu psychoaktywnym. Dyrektorzy szkół wykazują zainteresowanie podejmowanymi działaniami, zwłaszcza jeżeli szkolenia prowadzone są przez osoby spoza szkoły. Uczestnicy szkoleń byli zainteresowani tematyką szkolenia, aktywnie i chętnie w nich uczestniczyli. Wyniki przeprowadzonych wśród uczniów ankiet wskazują, że posiadają oni wiedzę na temat niebezpieczeństw związanych z zażywaniem dopalaczy, ale i fakt, że dopalacze są ogólnodostępne i łatwo je nabyć. Część uczniów przyznaje, że miała kontakt z dopalaczami. W roku szkolnym 2017/18 Projekt będzie kontynuowany w szkołach województwa wielkopolskiego.

Więcej informacji na temat „dopalaczy” można znaleźć na stronach internetowych:

www.gis.gov.pl /w zakładce Zdrowie/

www.dopalaczeinfo.pl

www.narkomania.org.pl/prawo/

Szanowni Państwo!
Zapraszam serdecznie do współpracy przy realizacji projektu edukacyjnego „Wiem – nie biorę! Jestem bezpieczny”, którego celem jest wzrost świadomości społecznej na temat wpływu narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych na funkcjonowanie organizmu ludzkiego.

Projekt wpisuje się w Narodowy Program Zdrowia na lata 2007 – 2015, punkt II: cele dotyczące czynników ryzyka i działania w zakresie promocji zdrowia, cel operacyjny5: ograniczenie używania substancji psychoaktywnych i związanych z tym szkód zdrowotnych, a także w politykę zdrowotną Wojewody Wielkopolskiego i Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Projekt zakłada realizację działań informacyjno–edukacyjnych dla kadry pedagogicznej i pielęgniarek środowiska szkolnego ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także wśród młodzieży, ich rodziców i opiekunów.

Środowisko szkolne i rodzinne odgrywa istotną rolę w kształtowaniu prawidłowych postaw i zachowań prozdrowotnych wzajemnie się uzupełniając. Wobec niekorzystnych i niebezpiecznych dla życia i zdrowia zjawisk, zachodzących w społeczeństwie wynikających z używania nowych substancji psychoaktywnych, podejmowanie wspólnych działań jest szczególnie cenne i pożądane.

Wyrażam przekonanie, że wspólne działania przyczynią się do wzrostu wiedzy, a tym samym ograniczą skalę zjawiska w Wielkopolsce.
Projekt edukacyjny „Wiem – nie biorę! Jestem bezpieczny” realizowany jest w ramach programu „Narkotyki i dopalacze - zło, które wciąga młodzież” współorganizowanego przez Wojewódzka Komendę Policji w Poznaniu, Wojewódzką Stację Sanitarno–Epidemiologiczną w Poznaniu i Kuratorium Oświaty w Poznaniu pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego i Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

pdf

pobierz plik w formacie PDF

dr n. med. Andrzej Trybusz
Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Projekt edukacyjny „Wiem – nie biorę! Jestem bezpieczny”.
Pracownicy Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu opracowali projekt edukacyjny „Wiem – nie biorę! Jestem bezpieczny“.

Celem projektu jest wzrost świadomości społeczeństwa na temat wpływu narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych tzw. „dopalaczy“ na funkcjonowanie organizmu ludzkiego.
Projekt wpisuje się w Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015, punkt II: cele dotyczące czynników ryzyka i działania w zakresie promocji zdrowia, cel operacyjny 5: ograniczenie używania substancji psychoaktywnych i związanych z tym szkód zdrowotnych.

Projekt zakłada realizację działań informacyjno - edukacyjnych wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, kadry pedagogicznej, pielęgniarek środowiska szkolnego, a także rodziców i opiekunów. Realizowany jest w 2 etapach:
- etap wojewódzki - przygotowanie kadry pracowników pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa wielkopolskiego do prowadzenia szkoleń z młodzieżą, kadrą pedagogiczną, pielęgniarkami środowiska szkolnego na temat aktualnego stanu prawnego oraz zagrożeń związanych z używaniem narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych;
- etap powiatowy - szkolenia dla wybranych grup - w 2015 roku na terenie woj. wielkopolskiego zaplanowano zorganizowanie i przeprowadzenie 42 szkoleń dla młodzieży szkół gimnazjalnych (ok. 1050 uczestników), 42 szkoleń dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (ok. 1050 uczestników) oraz 40 szkoleń dla kadry pedagogicznej szkół i pielęgniarek środowiska szkolnego (ok. 1000 uczestników).

Projekt „Wiem – nie biorę! Jestem bezpieczny“ realizowany będzie w oparciu o scenariusze zajęć zawarte w broszurze „Smak życia, czyli debata o dopalaczach” autorstwa dra Krzysztofa Wojcieszka.

Druk broszury sfinansowano z budżetu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu za zgodą Krajowego Biura ds. Zapobiegania Narkomanii.
Projekt edukacyjny „Wiem – nie biorę! Jestem bezpieczny“ jest realizowany w ramach programu Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu pt. „Dopalacze niszczą życie”.

Opracował: WSSE Poznań

Mapa strony

Mapa zagrożeń