Facebook

Twitter

YouTube

ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn, infolinia: (62) 725 32 34 (35)
 logoniepodlegla
 oferty pracy

Program edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę” skierowany został do uczniów klas I – III szkół podstawowych. Głównym celem programu jest zachęcanie do niepalenia oraz wykształcenie u dzieci umiejętności skutecznego radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

Cele szczegółowe:

- Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.

- Wykształcenie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie.

- Uświadomienie, że palenie jest szkodliwe dla zdrowia.

- Uwrażliwienie na szkodliwość dymu papierosowego.

- Omówienie problemu biernego palenia.

- Wykształcenie u dzieci umiejętności asertywnego reagowania wobec osób, które przy nich palą papierosy.

Program zakłada przeprowadzenie jednego spotkania warsztatowego dla rodziców oraz pięciu spotkań warsztatowych dla dzieci. Warsztat dla rodziców odbywa się przed rozpoczęciem zajęć z dziećmi. Po prezentacji programu omawia się trzy tematy: przyczyny podejmowania prób palenia tytoniu przez dzieci i młodzież, fazy uzależnienia od tytoniu oraz skutki biernego palenia.

Warsztaty dla dzieci obejmują następujące tematy:

- Co to jest zdrowie?

- Od czego zależy nasze zdrowie?

- Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?

- Co robić, gdy moje zdrowie jest zagrożone?

- Nie pal przy mnie, proszę.

W zajęciach wykorzystuje się różnorodne metody aktywizujące, dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci: „burzę mózgów”, krzyżówki, układanki, „narysuj i napisz”, dramę, pracę w grupach i ćwiczenia oddechowe.

Mapa strony

Mapa zagrożeń