Facebook

Twitter

YouTube

ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn, infolinia: (62) 725 32 34 (35)

 

+ 48 222 500 115

Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia 


Chcesz uzyskać odpowiedź online? Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

 

W sprawach innych niż koronawirus prosimy kontaktować

się od 7:30-15:00 na numery telefonów:

605942223, 697272220, 62-7253234/35 wew. 41,45 lub 62-7252635

od dnia 10.04.2020r. dodatkowy numer telefonu 697-939-990

Telefony alarmowe czynne całą dobę: 

603-119-875

 

koronawirus
 logoniepodlegla

Program edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę” skierowany został do uczniów klas I – III szkół podstawowych. Głównym celem programu jest zachęcanie do niepalenia oraz wykształcenie u dzieci umiejętności skutecznego radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

Cele szczegółowe:

- Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.

- Wykształcenie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie.

- Uświadomienie, że palenie jest szkodliwe dla zdrowia.

- Uwrażliwienie na szkodliwość dymu papierosowego.

- Omówienie problemu biernego palenia.

- Wykształcenie u dzieci umiejętności asertywnego reagowania wobec osób, które przy nich palą papierosy.

Program zakłada przeprowadzenie jednego spotkania warsztatowego dla rodziców oraz pięciu spotkań warsztatowych dla dzieci. Warsztat dla rodziców odbywa się przed rozpoczęciem zajęć z dziećmi. Po prezentacji programu omawia się trzy tematy: przyczyny podejmowania prób palenia tytoniu przez dzieci i młodzież, fazy uzależnienia od tytoniu oraz skutki biernego palenia.

Warsztaty dla dzieci obejmują następujące tematy:

- Co to jest zdrowie?

- Od czego zależy nasze zdrowie?

- Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?

- Co robić, gdy moje zdrowie jest zagrożone?

- Nie pal przy mnie, proszę.

W zajęciach wykorzystuje się różnorodne metody aktywizujące, dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci: „burzę mózgów”, krzyżówki, układanki, „narysuj i napisz”, dramę, pracę w grupach i ćwiczenia oddechowe.

Mapa strony

Mapa zagrożeń