Facebook

Twitter

YouTube

ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn, infolinia: (62) 725 32 34 (35)
 logoniepodlegla

W roku szkolnym 2008/2009 Główny Inspektorat Sanitarny zainicjował realizację Programu Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste Powietrze Wokół Nas” na terenie całego kraju. Program jest przeznaczony dla dzieci 5 i 6 letnich uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Obejmuje również rodziców dzieci oraz pracowników przedszkoli i szkół podstawowych. Ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

Koordynatorami programu są pracownicy pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia wojewódzkiej i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, którzy przygotowują realizatorów programu poprzez szkolenia i narady oraz przeprowadzają dystrybucję materiałów do poszczególnych placówek realizujących program.

W roku szkolnym 2014/2015 w województwie wielkopolskim działaniami objęto 32619 dzieci w wieku 5 – 6 lat ze 1008 placówek nauczania oraz 21033 ich rodziców i opiekunów.

Cele szczegółowe programu:

- Zwiększenie świadomości rodziców na temat znaczenia ich roli w rozwoju zdrowotnym dzieci, a w szczególności w profilaktyce antytytoniowej.

- Podniesienie umiejętności rodziców w zakresie wspierania dzieci w sytuacjach społecznych, w których narażone jest na ekspozycję dymu tytoniowego.

- Podjęcie przez rodziców decyzji na temat utrzymywania efektów programu w czasie i po jego realizacji.

- Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.

- Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.

- Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.

- Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

Mapa strony

Mapa zagrożeń