Facebook

Twitter

YouTube

ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn, infolinia: (62) 725 32 34 (35)
 logoniepodlegla
 oferty pracy

Informacja opisowa na temat przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2019/2020 na terenie powiatu krotoszyńskiego

Na terenie powiatu krotoszyńskiego pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie pozostają szkoły publiczne i niepubliczne wszystkich szczebli nauczania. Ocenę przygotowania szkół opracowano na podstawie 25 informacji przesłanych drogą elektroniczną przez dyrektorów szkół oraz 6 kontroli przeprowadzonych przez pracowników upoważnionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie w obiektach szkolnych przed rozpoczęciem roku szkolnego. We wszystkich placówkach, z których otrzymano informacje, prowadzono prace remontowe oraz naprawczo-konserwatorskie, które były prowadzone w okresie przerwy wakacyjnej. Analiza danych zebranych na podstawie przesłanych informacji oraz dokumentacji kontrolnej:

 • w 18 placówkach prowadzono remonty sal dydaktycznych
 • w  2 remonty bloków żywienia
 • w 4 bloków sportowych
 • w 4 zaplecza sanitarnego
 • w 20 inne prace remontowe
 • w 25 prowadzono prace konserwatorsko-porządkowe,
 • w 9 wykonano inne prace przygotowawcze
 1. Zakres i przebieg prac prowadzonych w placówkach przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Charakter przeprowadzonych prac remontowo – przygotowawczych można podzielić
na remonty:

 •  sal dydaktycznych , które przeprowadzono w:
  • 14 szkołach podstawowych
  • 1 zasadniczej szkole zawodowej
  •  3 zespołach szkół

Remonty sal lekcyjnych dotyczyły głównie:  Szkoły Podstawowe -malowania sal lekcyjnych , wymiany wykładzin na trudnopalne, malowania drzwi wejściowych do klas , zapewnienia wentylacji, wymiany grzejników centralnego ogrzewania oraz przebudowy pieca kaflowego.

        Zasadnicze Szkoły Zawodowe -malowania sal lekcyjnych oraz wymiany drzwi wejściowych do klas, prac elektroinstalacyjnych w pomieszczeniu, adaptowanym na pracownię komputerową.

Zespoły Szkół - malowania klas i podłóg, wymiany okien. malowania drzwi wejściowych do klas

 • bloków żywieniowych, które przeprowadzono w:
  • 1 szkole podstawowej
  • 1 zespół szkół

Prace dotyczyły:

Szkoły Podstawowe -malowania stołówki.

Zespoły Szkół -malowania magazynu spożywczego

 • bloków sportowych, które przeprowadzono w:
  • 4 szkołach podstawowych

   Remonty dotyczyły:

Szkoły Podstawowe - remontu podłogi w sali gimnastycznej, malowania sali gimnastycznej, malowania sanitariatów przy sali gimnastycznej, malowania korytarza , klatki schodowej , siłowni i sali bilardowej, magazynu sprzętu sportowego, zamontowania wentylacji mechanicznej w szatni chłopców , wymiany opraw świetlnych na ledowe, remontu pokrycia dachowego nad salami gimnastycznymi.

 • zaplecza sanitarnego – przeprowadzono w:
  • 4 szkołach podstawowych

W ramach prac dokonano:

Szkoły Podstawowe - modernizacji sanitariatów oraz malowania sanitariatów.

 • inne remonty - przeprowadzono w:
  • 16 szkołach podstawowych
  • 1 zasadniczej szkole zawodowej
  • 3   zespołach szkół

Inne prace remontowe dotyczyły:

Szkoły Podstawowe - wymiany wykładzin na trudnopalne na korytarzach , malowania korytarzy, klatek schodowych, poręczy schodów, wymiany okien na korytarzach,  malowaniu szatni dla dzieci, remontu biblioteki szkolnej, malowaniu gabinetu medycznego. remontu elewacji zewnętrznej oraz dachu.

Zasadnicze Szkoły Zawodowe - malowania głównych drzwi  wejściowych.

Zespoły Szkół - malowania świetlicy szkolnej, malowania drzwi wejściowych, odnowienia elewacji zewnętrznej budynku , wyremontowania i zaadaptowania pomieszczenia dawnej biblioteki szkolnej .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 • Prace konserwatorsko-porządkowe - przeprowadzono w:
  • 21 szkołach podstawowych
  • 1 zasadniczej szkole zawodowej
  • 3   zespołach szkół

Prace konserwatorsko-porządkowe dotyczyły:

Szkoły Podstawowe – przeglądów technicznych instalacji gazowej, alarmowej , elektrycznej, przeglądu gaśnic, wykonania drobnych napraw hydraulicznych  i elektrycznych.

 

Zasadnicze Szkoły Zawodowe- przeprowadzenia przeglądu technicznego budynku, prac remontowo – naprawczych (wymiany zamków do drzwi, drobnych napraw w toaletach uczniowskich).

Zespoły Szkół - prac związanych z naprawą instalacji elektrycznej w budynku.

We wszystkich placówkach przeprowadzono prace porządkowe.

Inne prace przygotowawcze

 • 7 szkołach podstawowych
 • 1 zasadniczej szkole zawodowej
 • 1   zespołach szkół

Prace przygotowawcze dotyczyły:

Szkoły Podstawowe- modernizacji ogrodzenia szkoły, wymiany elementów drewnianych  i malowaniu ławek na placu rekreacyjnym, konserwacji sprzętu na placu zabaw. rozbiórki starego budynku gospodarczego przy placu zabaw, naprawy odpływów wody na placu rekreacyjnym, położeniu kostki brukowej . Zakupiono stoliki i krzesła z certyfikatami  oraz regulowane krzesła z certyfikatami . Do bloków żywieniowych zakupiono patelnie elektryczne, taboret elektryczny, meble ze stali nierdzewnej(szafka i stół).

Zespoły Szkół - czyszczenia i naprawy rynien .

Zasadnicze Szkoły Zawodowe - malowania bramy i ogrodzenia.  

Na podstawie informacji uzyskanych od dyrektorów szkół wszystkie prace remontowe w placówkach zostały zakończone najpóźniej do 02.09.2019 roku.

 1. Podsumowanie

Na terenie powiatu krotoszyńskiego w okresie wakacyjnym przeprowadzono szereg prac remontowo-przygotowawczych w placówkach szkolnych. Organy prowadzące szkoły i dyrektorzy szkół dokładają wszelkich starań, aby warunki sanitarno-higieniczne  w podległych placówkach ulegały poprawie. Przeprowadzone kontrole wykazały, że stopień przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2019/2020 jest zadowalający.

WYPOCZYNEK LETNI  DZIECI  I  MŁODZIEŻY W  2019  ROKU  NA TERENIE POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO

  W okresie akcji letniej pracownik stanowisko pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży  w Oddziale Nadzoru kontrolował placówki wypoczynku oceniając :

 • stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń mieszkalnych , świetlicy, izolatki,
 • stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń sanitarnych w tym  zapewnienie bieżącej ciepłej wody, zachowanie standardów dostępności do urządzeń sanitarnych i zapewnienie podstawowych środków niezbędnych do utrzymania higieny osobistej,
 • zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia (aktualny wynik badania wody),
 • warunki do uprawiania sportu i rekreacji,
 • postępowanie z odpadami,
 • stan otoczenia placówki wypoczynku,
 • zapewnienie opieki medycznej.

Wszystkie skontrolowane turnusy zostały zgłoszone do Kuratorium Oświaty, a tym samym figurowały w elektronicznej bazie wypoczynku.


Na terenie powiatu krotoszyńskiego skontrolowano 18 turnusów w tym 2 obozy sportowe ,1 kolonię , 2 obozy pod namiotami ze stałą infrastrukturą,13 półkolonii. Ze zorganizowanego wypoczynku skorzystało 550 uczestników .W 7 placówkach w miejscu zamieszkania- półkolonie zapewniono posiłki (obiady jednodaniowe- 5, śniadania- 2) Nie stwierdzono uchybień w placówkach wypoczynku


W kontrolach uczestniczyli pracownicy Oddziału Nadzoru sekcja Higieny Żywności i Żywienia oraz pracownik Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia , który w 5 placówkach przeprowadził dla uczestników wypoczynku pogadankę na temat higieny osobistej, w tym czyste ręce oraz ochrony dzieci przed promieniami słonecznymi UV. Poruszył również tematykę tytoniu. Pozostawiono materiały oświatowo-zdrowotne: „Jak kupować i przechowywać produkty mleczne”„ Co grozi palaczowi”, „Pamiętaj” „O! Słońcie się!”, „o! Słoń się!”, „ Rusz głową, bądź sobą, łap słońce zdrowo” w 6 formach w miejscu zamieszkania

WSZYstko o wszawicy

 

Drodzy Rodzice,

Rok szkolny rozpoczęty, wspólne zajęcia i zabawy na szkolnych korytarzach. Interakcje personalne sprzyjają wzajemnym kontaktom, a co za tym idzie zakażeniom pedikulozą. Pedikuloza to inaczej wszawica, choroba pasożytnicza wywołana przez wesz głowową.

Do zarażenia pasożytem może dojść w każdym wieku, chociaż najczęściej występuje ona u dzieci i młodzieży. Do zarażenia łatwiej dochodzi w dużych zbiorowiskach ludzkich (przedszkola, szkoły, internaty, akademiki, kolonie, obozy letnie, wycieczki).

Wesz głowowa jest owadem koloru od brudnobiałego do szarego, osiąga długość 2-3 mm. Pełny cykl życiowy trwa około 3-4 tygodni. Poza głową człowieka jest w stanie przetrwać 1-2 dni. Samica wszy składa od 100 do 300 jaj, które mocno przylegają do włosów dzięki substancji klejącej. Dorosłe wszy i larwy mogą być trudno dostrzegalne. Najczęściej bytują za uszami oraz w okolicy potylicznej i ciemieniowej głowy. Z głowy wypadają tylko martwe osobniki.

Gnidy to inna nazwa małych jaj, składanych przez samice wszy. Jaja maja wielkość porównywalną do ziarna sezamu lub soli. Żywe twory są w kolorze szarobiałym i występują w pobliżu głowy – są mocno przyklejone do nasady włosa i trudno je usunąć.

2AA9.tmp

JAK OBJAWIA SIĘ WSZAWICA?

Pierwszym sygnałem wskazującym na obecność wszawicy jest uporczywe swędzenie, najbardziej intensywne w miejscu występowania pasożytów tj. okolicy skroniowej, ciemieniowej i potylicznej głowy. Może temu towarzyszyć zaczerwienienie głowy. Mogą występować przeczosy tj. drobne ranki i zadrapania spowodowane uporczywym świądem i drapaniem. W skrajnych przypadkach na głowie osoby zarażonej wszawicą pojawia się tzw. „kołtun” tj. włosy zlepione ropno-surowiczą wydzieliną.

F0A1.tmp

 

JAK LECZYĆ ?

W przypadku zdiagnozowania wszawicy należy bezwzględnie leczyć nie tylko samego pacjenta, ale także obserwować i ewentualnie leczyć wszystkie osoby kontaktujące się blisko z pacjentem (rodzina).

Do zwalczania wszawicy konieczne jest zastosowanie odpowiedniego preparatu, który skutecznie zlikwiduje pasożyty. Obecnie stosowane są preparaty w postaci lotionu, żelu, szamponu i/lub kremu, można je dostać w aptece. Po użyciu preparatu należy wyczesać włosy gęstym grzebieniem. Potem, grzebień należy starannie umyć , oczyścić poprzez zamrażanie lub zanurzenie we wrzącej wodzie.

Zastosowanie preparatu należy powtórzyć po 7-10 dniach. Specjalnym czynnościom poddane powinny być również rzeczy osobiste osoby zarażonej i osób z najbliższego otoczenia. Wszelkie ozdoby do włosów, grzebienie, szczotki należy wygotować lub zniszczyć. Ubrania, pościel należy wyprać w temperaturze min. 60 C lub chemicznie i wyprasować żelazkiem z funkcją pary szczególnie przy szwach. Rzeczy, których nie można wyprać należy spryskać preparatem owadobójczym. W pomieszczeniach należy odkurzyć podłogę i meble. Pluszowe zabawki wyprać lub przetrzymać w zamrażarce ok. 24-48 h. W ramach profilaktyki regularnie sprawdzamy czystość głowy.

714D.tmp

Mapa strony

Mapa zagrożeń