Facebook

Twitter

YouTube

ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn, infolinia: (62) 725 32 34 (35)
 logoniepodlegla
 oferty pracy

Od dnia 1 stycznia 2020 r. na etykietach produktów zawierających mieszaniny niebezpieczne będzie wymagany 16-znakowy kod znany jako unikalny identyfikator formuły (UFI).

Zgłaszanie mieszanin stwarzających zagrożenie do bazy ECHA

Kto ma obowiązek przesłać informacje?

Obowiązek zgłaszania informacji przed wprowadzeniem mieszanin do obrotu importerzy i dalsi użytkownicy (fizyczny wytwórca lub podmiot, który przepakowuje (konfekcjonuje) daną mieszaninę będą musieli przedkładać informacje o mieszaninach sklasyfikowanych pod kątem jakiegokolwiek zagrożenia dla zdrowia lub fizycznego do ECHA . Obecnie informacje o mieszaninie przekazywane są w Polsce do bazy ELDIOM. Po 2020 r  informacje te będą przekazywane do bazy ECHA.

Terminy etapowe są do 1 stycznia:

2020 r. do zastosowań konsumenckich;

2021 r. do zastosowań profesjonalnych;

2024 r. wyłącznie do zastosowań przemysłowych.

Mieszaniny, które już istniały na rynku w momencie rozpoczęcia tego obowiązku, będą musiały zostać ponownie zgłoszone do końca okresu przejściowego, w dniu 1 stycznia 2025 r.

Do 2025 roku oczekuje się, że wszystkie odpowiednie produkty na rynku zostaną zgłoszone i będą posiadały UFI na etykietach.

 

Ulotka do pobrania

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny nawiązując do pisma Głównego Inspektora Sanitarnego znak: GIS-HŚ-HP-4330-53/KK/19/1 z dnia 21 czerwca 2019 r. dotyczącego prac Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

oraz decyzji podjętej na 91 posiedzeniu Komisji, zwraca się z prośbą o zamieszczenie na stronach internetowych powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych informacji – komunikatówodnoszących się do wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego ustalonych w Unii Europejskiej lub znajdującej się w projektach dyrektyw. Należy zwrócić uwagę na wiążące wartości i propozycje wiążących wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego
dla szkodliwych czynników rakotwórczych lub mutagennych.
Jednocześnie informuję, iż dodatkowe informacje w przedmiotowym zakresie umieszczone zostały na stronie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego
Instytutu Badawczego pod adresami:


https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P45800220161531745318216&wydarzenia_wydarzenie_id=978;
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P45800220161531745318216&wydarzenia_wydarzenie_id=979.

Komunikat V i VI Komisji ds. NDS i NDN - pobierz

Przed wyjazdem za granicę należy uzyskać informacje dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej panującej w kraju do którego się wybieramy.

Komunikaty Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące zagrożeń epidemiologicznych o charakterze nadzwyczajnym są publikowane w zakładce Bezpieczne podróżowanie.

Jeśli planujesz podróż za granice zaplanuj szczepienie

W przypadku wyjazdów do krajów strefy tropikalnej niezbędna jest wizyta w przychodni medycyny podróży i kontakt z lekarzem chorób zakaźnych, medycyny tropikalnej lub medycyny podróży, co pozwoli uzyskać informacje nt. zasad przygotowania się do wyjazdu i pobytu w kraju docelowym. Wizyta u specjalisty powinna odbyć się nie później niż 6-8 tygodni przed planowaną podróżą. Pozwoli to na przyjęcie z odpowiednim wyprzedzeniem zalecanej przez lekarza profilaktyki w postaci szczepień ochronnych albo profilaktyki lekowej w przypadku malarii.

W zależności od sytuacji panującej w kraju, do którego się wybieramy (lub w określonym regionie tego kraju) zalecone przez lekarza szczepienia mogą dotyczyć następujących chorób:

 • żółta gorączka,
 • dur brzuszny,
 • wirusowe zapalenie wątroby typu A,
 • choroba meningokokowe,
 • kleszczowe zapalenie mózgu,
 • japońskie zapalenie mózgu,
 • wścieklizna.

Szczepienie przeciwko żółtej gorączce jest szczepieniem wymaganym (obowiązkowym) przy wjeździe do niektórych krajów strefy tropikalnej, przede wszystkim w Afryce i Ameryce Południowej. W tych krajach Międzynarodowa Książeczka Szczepień (tzw. żółta książeczka) zgodnie z międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi stanowi potwierdzenia posiadania wymaganych szczepień. Wykonanie pozostałych szczepień jest dokumentowane przez lekarza w Międzynarodowej Książeczce Szczepień na wniosek pacjenta. 

Równocześnie należy podkreślić, że wyjazd za granicę powinien być okazją dla uzupełnienia również rutynowych szczepień (podstawowych lub przypominających) przeciw chorobom zakaźnym, które mogą wystąpić na całym świecie niezależnie od regionu do którego wyjeżdżamy:

 • tężec, błonica i krztusiec,
 • wirusowe zapalenie wątroby typu B,
 • odra, świnka i różyczka,
 • poliomyelitis.

Szczególnie przydatne są informacje publikowane przez następujące organizacje:


Źródło:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi.

Mapa strony

Mapa zagrożeń