Szkolenie nt. "Substancje, mieszaniny, czynniki i procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym - obowiązki pracodawcy i prowadzenie rejestrów w zakładach pracy"

Dnia 15 listopada 2017 r. odbędzie się szkolenie nt. "Substancje, mieszaniny, czynniki i procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym - obowiązki pracodawcy i prowadzenie rejestrów w zakładach pracy" organizowane przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi. Szkolenie to jest odpłatne i przeznaczone dla pracowników oraz pracodawców służb BHP.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://www.imp.lodz.pl - zakładka: Edukacja / Szkolenia i kursy dla pracowników inspekcji sanitarnej oraz pracodawców i pracowników służb BHP.