Facebook

Twitter

YouTube

ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn, infolinia: (62) 725 32 34 (35)
 logoniepodlegla

Komunikat z dnia 13.08.2017 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie w sprawie jakości wody w pływalni ul. Pleszewska w Koźminie Wielkopolskim

logo wsse offline

 

Komunikat z dnia 13.08.2017 r.

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie

w sprawie jakości wody w pływalni ul. Pleszewska w Koźminie Wielkopolskim

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie, na podstawie bieżących badań próbek wody z dnia 11.08.2017r. informuje, że woda we wszystkich nieckach pływalni w Koźminie Wielkopolskim spełnia wymagania mikrobiologiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2015r. (Dz.U. 2015 poz. 2016) w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Mapa strony

Mapa zagrożeń