Facebook

Twitter

YouTube

ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn, infolinia: (62) 725 32 34 (35)

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROTOSZYNIE PROSI,

BY OSOBY, KTÓRE WRÓCIŁY Z REGIONÓW GDZIE WYSTĘPUJE KORONAWIRUS SARS-CoV-2 I POTRZEBUJĄ INFORMACJI LUB POMOCY KONTAKTOWAŁY SIĘ WYŁĄCZNIE DROGĄ TELEFONICZNĄ

 

Osoby, które otrzymały kwarantannę z tytułu przekroczenia granicy, wszystkie problemy dotyczące kart lokalizacyjnych i systemu EWP zgłaszają do Urzędu Wojewódzkiego na adres kwarantanna@poznan.uw.gov.pl

 

Numery telefonów od godz. 7.30-15.00:

605942223, 697272220, 62-7253234/35 wew. 41,45 lub 62-7252635

Telefony alarmowe czynne całą dobę: 

603-119-875

697-469-990

Z dniem 23.03.2020 r. Laboratorium Badania Środowiska Pracy przyjmuje próbki kału do badań 

na nosicielstwo w ramach badań wstępnych (od osób starających się o podjęcie pracy).

Do odwołania nie przyjmujemy próbek kału do badań na nosicielstwo w ramach badań okresowych oraz testów sporal.

koronawirus
 logoniepodlegla
 oferty pracy

Informacja opisowa na temat przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2018/2019 na terenie powiatu krotoszyńskiego

 1. Wyniki kontroli.

Na terenie powiatu krotoszyńskiego pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie pozostają szkoły publiczne i niepubliczne wszystkich szczebli nauczania. Ocenę przygotowania szkół opracowano na podstawie 38 informacji przesłanych drogą elektroniczną przez dyrektorów szkół oraz 8 kontroli przeprowadzonych przez pracowników upoważnionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie w obiektach szkolnych przed rozpoczęciem roku szkolnego. We wszystkich placówkach, z których otrzymano informacje, prowadzono prace remontowe oraz naprawczo-konserwatorskie, które były prowadzone w okresie przerwy wakacyjnej. Analiza danych zebranych na podstawie przesłanych informacji oraz dokumentacji kontrolnej:

 • w 22 placówkach prowadzono remonty sal dydaktycznych
 • w  4 remonty bloków żywienia
 • w 7 bloków sportowych
 • w 7 zaplecza sanitarnego
 • w 11 inne prace remontowe
 • w .38... prowadzono prace konserwatorsko-porządkowe,
 • w 9 wykonano inne prace przygotowawcze
 1. Zakres i przebieg prac prowadzonych w placówkach przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Charakter przeprowadzonych prac remontowo – przygotowawczych można podzielić
na remonty:

 •  sal dydaktycznych , które przeprowadzono w:
  • 18..szkołach podstawowych
  • 3 zespołach szkół
  • 1 gimnazjum

Remonty sal lekcyjnych obejmowały głównie:.

SP-Malowania sal lekcyjnych, adaptacji pomieszczeń na sale lekcyjne w tym pracowni chemicznej, „odzyskania” wentylacji grawitacyjnej w klasach, remontu podłóg, malowania lub wymiany drzwi wejściowych do klas ,dostosowania umywalki do wzrostu dzieci w pomieszczeniu oddz. przedszkolnego dla dzieci młodszych.

ZS-remontu klas w związku z modernizacją stropów, malowania klas.

G-malowania sal lekcyjnych oraz wymiany drzwi wejściowych do klas.

 

 • bloków żywieniowych, które przeprowadzono w:
  • 3...szkołach podstawowych
  • 1… zespole szkół

Prace dotyczyły:

SP-malowania.

ZS-malowania.

 • bloków sportowych, które przeprowadzono w:
  • 5... szkołach podstawowych
  • 1… zespołach szkół
  • 1 gimnazjum

Remonty dotyczyły:

SP-naprawy wykładziny w szatni przy sali gimnastycznej, malowania, modernizacji c. o w sali gimnastycznej. Wymiany opraw świetlnych, modernizacji boiska wielofunkcyjnego, remontu dachu na sali gimnastycznej.

ZS-malowania pomieszczeń szatni

G-renowacji elewacji zewnętrznej ściany budynku sali gimnastycznej.

 • zaplecza sanitarnego – przeprowadzono w:
 • 6 szkołach podstawowych
 • 0 zespołach szkół
 • 1 gimnazjum

W ramach prac dokonano: modernizacji sanitariatów celem dostosowania ich do wzrostu dzieci 2,5-4 letnich z oddz. przedszkolnego mieszczącego się w szkole podstawowej, malowania sanitariatów.

…..................................................................................

 • inne remonty - przeprowadzono w:
  • 8... szkołach podstawowych
  • 3… zespołach szkół

Inne prace remontowe obejmowały:

SP - malowania korytarzy i klatek schodowych, remontu schodów, szatni dla dzieci, świetlic, malowania lub wymiany drzwi wejściowych do pomieszczeń w szkole, remontu biblioteki szkolnej, remontu elewacji zewnętrznej oraz dachu, wymiany pieca centralnego ogrzewania oraz remontu centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej.

ZS- malowania holu głównego szkoły i przedszkola, malowania klatki schodowej, remontu gabinetów : pielęgniarki szkolnej i pedagoga szkolnego, modernizacji dachu na budynku szkoły, wymiany 3 okien w bibliotece i 4 okien w korytarzu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Prace konserwatorsko-porządkowe – dotyczyły: utwardzenia placów rekreacyjnych przy szkołach, wykonania nowego ogrodzenia, malowania opłotowania , odmalowania ławek na boisku szkolnym, remontu komina dymnego , wymiany opraw świetlnych na korytarzu, drobnych prac malarskich. We wszystkich placówkach prowadzono prace porządkowe.

 

Inne prace przygotowawcze – wykonano w 9 placówkach, do prac należały:

Wykonanie obudowy zabezpieczającej monitoring, montaż szafek uczniowskich oraz rolet okiennych, malowania oraz naprawy uszkodzonych stolików i krzeseł oraz szafek odzieżowych ,zamontowania stojaka do rowerów przed szkołą, Przeprowadzenia adaptacji części lokalu mieszkalnego na małe pomieszczenie gospodarcze. Dokonania przeglądu przewodów elektrycznych. Wykonania drenażu terenu przy boisku sportowym -zielonym.

Na podstawie informacji uzyskanych od dyrektorów szkół wszystkie prace remontowe w placówkach zostały zakończone najpóźniej do.. 02.09.2018 roku.

 

 1. Podsumowanie

Na terenie powiatu krotoszyńskiego w okresie wakacyjnym przeprowadzono szereg prac remontowo-przygotowawczych w placówkach szkolnych. Organy prowadzące szkoły i dyrektorzy szkół dokładają wszelkich starań, aby warunki sanitarno-higieniczne w podległych placówkach ulegały poprawie. Przeprowadzone kontrole wykazały, że stopień przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2018/2019 jest zadowalający.

Mapa strony

Mapa zagrożeń