Zalecenia dotyczące tornistrów szkolnych

Od wielu lat z początkiem roku szkolnego zwraca się uwagę na przeciążone tornistry/plecaki, które noszone przez dzieci są obok braku aktywności fizycznej jednym z czynników wpływających na występowaniu wad postawy i bólu kręgosłupa

W miesiącu październiku 2018r. Państwowa Inspekcja Sanitarna przeprowadziła kontrole wagi tornistrów w 2 szkołach podstawowych w 29 oddziałach.

W powyższych 2 szkołach podstawowych zważono 549 uczniów i ich tornistry, w wyniku czego stwierdzono nadmierne przeciążenie tornistrów przekraczające 15% masy ciała aż u 77,6 % uczniów. Natomiast u pozostałych 22,4 % uczniów nie stwierdzono przekroczenia wagi tornistra, która wynosiła 10% masy ciała.

Z uwagi na fakt, iż w Polsce nie ma przepisów określających ciężar tornistrów/plecaków dzieci i młodzieży przyjmuje się, według badań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego, iż ciężar szkolnego tornistra/ plecaka nie powinien przekraczać 10-15% masy ciała ucznia.

 Aby zapobiec wadom postawy wśród dzieci, przy zakupie tornistra/plecaka warto zwrócić szczególną uwagę na:

  • materiał z jakiego plecak/tornister jest wykonany, a tym samym wagę pustego plecaka/tornistra,
  • szerokie, regulowane szelki, aby zapewnić swobodę przy zakładaniu i zdejmowaniu,
  • usztywnioną ściankę, która powinna przylegać do pleców,
  • zalecane jest także dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej.

Należy także:

  • codziennie kontrolować zawartość tornistrów, aby zapobiec zabieraniu zbędnych przedmiotów jak zabawki, gry komputerowe, albumy ze zdjęciami itd.,
  • zwracać uwagę na symetryczne rozłożenie ciężaru,
  • podczas pakowania sprawdzać, które podręczniki, zeszyty i przybory szkolne są potrzebne następnego dnia podczas zajęć,
  • ustalać z nauczycielami ilość niezbędnych pomocy dydaktycznych, a także możliwości pozostawienia części przyborów lub podręczników w szkole,
  • kupować zeszyty w miękkich okładkach,
  • zwracać uwagę na noszenia tornistra/plecaka na obu ramionach.

MATERIAŁY DO POBRANIA

List Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Zalecenia dotyczące tornistrów szkolnych - ulotka