Facebook

Twitter

YouTube

ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn, infolinia: (62) 725 32 34 (35)

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROTOSZYNIE PROSI,

BY OSOBY, KTÓRE WRÓCIŁY Z REGIONÓW GDZIE WYSTĘPUJE KORONAWIRUS SARS-CoV-2 I POTRZEBUJĄ INFORMACJI LUB POMOCY KONTAKTOWAŁY SIĘ WYŁĄCZNIE DROGĄ TELEFONICZNĄ

 

Osoby, które otrzymały kwarantannę z tytułu przekroczenia granicy, wszystkie problemy dotyczące kart lokalizacyjnych i systemu EWP zgłaszają do Urzędu Wojewódzkiego na adres kwarantanna@poznan.uw.gov.pl

 

Numery telefonów od godz. 7.30-15.00:

605942223, 697272220, 62-7253234/35 wew. 41,45 lub 62-7252635

Telefony alarmowe czynne całą dobę: 

603-119-875

697-469-990

Z dniem 23.03.2020 r. Laboratorium Badania Środowiska Pracy przyjmuje próbki kału do badań 

na nosicielstwo w ramach badań wstępnych (od osób starających się o podjęcie pracy).

Do odwołania nie przyjmujemy próbek kału do badań na nosicielstwo w ramach badań okresowych oraz testów sporal.

koronawirus
 logoniepodlegla
 oferty pracy

X OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ SZCZEPIEŃ

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROTOSZYNIE INFORMUJE, ŻE 7 GRUDNIA 2018 r. PRZYPADA X OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ SZCZEPIEŃ. PROWADZONE PODCZAS NIEGO DZIAŁANIA MAJĄ NA CELU INFORMOWANIE RODZICÓW, MŁODZIEŻY, OSÓB DOROSŁYCH O ZAGROŻENIACH WYNIKAJĄCYCH Z ZACHOROWANIA NA CHOROBY ZAKAŹNE, KTÓRYM MOŻNA ZAPOBIEC POPRZEZ SZCZEPIENIA OCHRONNE.

 

Jak działają szczepionki  -  pobierz

Organizację szczepień ochronnych w Polsce, w tym zasady przeprowadzania szczepień ochronnych, zasady ich finansowania, rodzaje szczepień ochronnych oraz katalog szczepień obowiązkowych i zalecanych reguluje Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz rozporządzenia wykonawcze do niej. Realizacja szczepień ochronnych odbywa się zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych (PSO), który jest ogłaszany corocznie przez Głównego Inspektora Sanitarnego w formie komunikatu w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw zdrowia do dnia 31 października roku poprzedzającego wykonanie tego programu.

Program Szczepień Ochronnych ma charakter prewencyjny i wprowadzony został w celu ograniczenia występowania lub eradykacji chorób zakaźnych, które stanowią szczególne niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia człowieka. Ocena aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju jest ustalana na podstawie ciągłego monitorowania występowania chorób zakaźnych 
i zakażeń czynnikami chorobotwórczymi poprzez zgłoszenie przez lekarzy każdorazowego ich wystąpienia i rozpoznania. Stosowanie programów profilaktycznych, w tym programu szczepień ochronnych, ma na celu zapobieganie określonym zakażeniom i chorobom zakaźnym by utrzymać ustabilizowaną sytuację epidemiologiczną w kraju.

Rodzaje szczepień w Polsce:

obowiązkowe:

 • dzieci i młodzieży według wieku
 • osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie

zalecane – niefinansowane ze środków znajdujących się w budżecie Ministra ZdrowiaWykaz chorób zakaźnych objętych obowiązkiem szczepień wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych:

 • błonica
 • gruźlica
 • inwazyjne zakażenie Haemophilus influenzae typu b
 • inwazyjne zakażenia Streptococcus pneumoniae
 • krztusiec
 • nagminne zakażenie przyusznic (świnka)
 • różyczka
 • wirusowe zapalenie wątroby typu B
 • tężec
 • wścieklizna
 • odra
 • ospa wietrzna
 • ostre nagminne porażenie dziecięce.

Wykaz zalecanych szczepień ochronnych znajduje się w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi.

Są to szczepienia przeciw:

 • wirusowemu zapaleniu wątroby typu A            
 • wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
 • nagminnemu zapaleniu przyusznic (śwince)
 • różyczce
 • odrze
 • ospie wietrznej
 • grypie
 • rotawirusom
 • błonicy
 • tężcowi
 • krztuścowi
 • ·Streptococcus pneumoniae
 • ·Neisseria meningitidis
 • pałeczkom Haemophilus influenzae typu b
 • kleszczowemu (arbowirusowemu) zapaleniu mózgu
 • cholerze 
 • durowi brzusznemu
 • wściekliźnie
 • ostremu zapaleniu rogów przednich rdzenia (chorobie Heinego-Mediny)
 • żółtej gorączce
 • ludzkiemu wirusowi brodawczaka
 • gruźlicy

Mapa strony

Mapa zagrożeń