ANTYBIOTYKI NIE LECZĄ CHORÓB WIRUSOWYCH

ANTYBIOTYKI NIE LECZĄ CHORÓB WIRUSOWYCH

                                          

ANTYBIOTYKI DZIALAJĄ TYLKO NA BAKTERIE

1 

Jeśli przyjmujesz antybiotyk samowolnie lub niezgodnie z zaleceniami lekarza, terapia może okazać się nieskuteczna. Ty nie przestaniesz być chory, a w Twoim organizmie mogą wyselekcjonować się niewrażliwe na antybiotyk mutanty. Takie bakterie łatwo przenoszą się na inne osoby, potrafią też dzielić się zdobytymi zdolnościami z innymi drobnoustrojami. W ten sposób problem bakterii, które są niewrażliwe na kolejne antybiotyki, narasta lawinowo z każdym miesiącem. Nie wiesz nawet, kiedy wróci jak bumerang, do Ciebie lub Twoich bliskich. Może się okazać , że zabraknie wtedy skutecznej terapii.

I na rozsądek będzie już za późno….

Stosuj się do niżej podanych zaleceń:

  • Przyjmuj tylko antybiotyki przepisane przez lekarza, zaufaj jego wiedzy
  • Nie przerywaj terapii antybiotykowej, nawet jeśli poczujesz się lepiej
  • Stosuj podstawowe zasady higieny, by zatrzymać rozprzestrzenianie się drobnoustrojów
  • W wyniku nadużywania i niewłaściwego stosowania antybiotyków bakterie staja się antybiotykooporne

Bakterie oporne na działanie antybiotyków stanową niebezpieczeństwo dla nas wszystkich ze względu na trudności w leczeniu zakażeń, które powodują.

Jeśli przyjmujemy antybiotyki wielokrotnie i w nieprawidłowy sposób, przyczyniamy się do wzrostu liczby bakterii opornych na działanie antybiotyków, a to stanowi jeden z najbardziej naglących problemów zdrowotnych na świecie.

Być może więc, gdy Ty, Twoje dziecko lub inny członek rodziny będziecie potrzebowali antybiotyków, okażą się one już nieskuteczne.

Odpowiedzialne korzystanie z antybiotyków nie polega na ich stosowaniu do samodzielnego leczenia.

Samoleczenie ma miejsce wówczas, gdy przyjmujesz (lub zamierzasz przyjąć) antybiotyki bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Polega to na stosowaniu m.in. niewykorzystanych antybiotyków, które pozostały z wcześniejszego leczenia.

Antybiotyki nie leczą chorób wirusowych: grypy, przeziębienia, ostrych zapaleń gardła i oskrzeli !

2