Facebook

Twitter

YouTube

ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn, infolinia: (62) 725 32 34 (35)

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROTOSZYNIE PROSI,

BY OSOBY, KTÓRE WRÓCIŁY Z REGIONÓW GDZIE WYSTĘPUJE KORONAWIRUS SARS-CoV-2 I POTRZEBUJĄ INFORMACJI LUB POMOCY KONTAKTOWAŁY SIĘ WYŁĄCZNIE DROGĄ TELEFONICZNĄ

 

Osoby, które otrzymały kwarantannę z tytułu przekroczenia granicy, wszystkie problemy dotyczące kart lokalizacyjnych i systemu EWP zgłaszają do Urzędu Wojewódzkiego na adres kwarantanna@poznan.uw.gov.pl

 

Numery telefonów od godz. 7.30-15.00:

605942223, 697272220, 62-7253234/35 wew. 41,45 lub 62-7252635

Telefony alarmowe czynne całą dobę: 

603-119-875

697-469-990

Z dniem 23.03.2020 r. Laboratorium Badania Środowiska Pracy przyjmuje próbki kału do badań 

na nosicielstwo w ramach badań wstępnych (od osób starających się o podjęcie pracy).

Do odwołania nie przyjmujemy próbek kału do badań na nosicielstwo w ramach badań okresowych oraz testów sporal.

koronawirus
 logoniepodlegla
 oferty pracy

WYPOCZYNEK LETNI DZIECI I MŁODZIEŻY W 2019 ROKU NA TERENIE POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO

WYPOCZYNEK LETNI  DZIECI  I  MŁODZIEŻY W  2019  ROKU  NA TERENIE POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO

  W okresie akcji letniej pracownik stanowisko pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży  w Oddziale Nadzoru kontrolował placówki wypoczynku oceniając :

  • stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń mieszkalnych , świetlicy, izolatki,
  • stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń sanitarnych w tym  zapewnienie bieżącej ciepłej wody, zachowanie standardów dostępności do urządzeń sanitarnych i zapewnienie podstawowych środków niezbędnych do utrzymania higieny osobistej,
  • zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia (aktualny wynik badania wody),
  • warunki do uprawiania sportu i rekreacji,
  • postępowanie z odpadami,
  • stan otoczenia placówki wypoczynku,
  • zapewnienie opieki medycznej.

Wszystkie skontrolowane turnusy zostały zgłoszone do Kuratorium Oświaty, a tym samym figurowały w elektronicznej bazie wypoczynku.


Na terenie powiatu krotoszyńskiego skontrolowano 18 turnusów w tym 2 obozy sportowe ,1 kolonię , 2 obozy pod namiotami ze stałą infrastrukturą,13 półkolonii. Ze zorganizowanego wypoczynku skorzystało 550 uczestników .W 7 placówkach w miejscu zamieszkania- półkolonie zapewniono posiłki (obiady jednodaniowe- 5, śniadania- 2) Nie stwierdzono uchybień w placówkach wypoczynku


W kontrolach uczestniczyli pracownicy Oddziału Nadzoru sekcja Higieny Żywności i Żywienia oraz pracownik Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia , który w 5 placówkach przeprowadził dla uczestników wypoczynku pogadankę na temat higieny osobistej, w tym czyste ręce oraz ochrony dzieci przed promieniami słonecznymi UV. Poruszył również tematykę tytoniu. Pozostawiono materiały oświatowo-zdrowotne: „Jak kupować i przechowywać produkty mleczne”„ Co grozi palaczowi”, „Pamiętaj” „O! Słońcie się!”, „o! Słoń się!”, „ Rusz głową, bądź sobą, łap słońce zdrowo” w 6 formach w miejscu zamieszkania

Mapa strony

Mapa zagrożeń