Facebook

Twitter

YouTube

ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn, infolinia: (62) 725 32 34 (35)

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROTOSZYNIE PROSI,

BY OSOBY, KTÓRE WRÓCIŁY Z REGIONÓW GDZIE WYSTĘPUJE KORONAWIRUS SARS-CoV-2 I POTRZEBUJĄ INFORMACJI LUB POMOCY KONTAKTOWAŁY SIĘ WYŁĄCZNIE DROGĄ TELEFONICZNĄ

 

Osoby, które otrzymały kwarantannę z tytułu przekroczenia granicy, wszystkie problemy dotyczące kart lokalizacyjnych i systemu EWP zgłaszają do Urzędu Wojewódzkiego na adres kwarantanna@poznan.uw.gov.pl

 

Numery telefonów od godz. 7.30-15.00:

605942223, 697272220, 62-7253234/35 wew. 41,45 lub 62-7252635

Telefony alarmowe czynne całą dobę: 

603-119-875

697-469-990

Z dniem 23.03.2020 r. Laboratorium Badania Środowiska Pracy przyjmuje próbki kału do badań 

na nosicielstwo w ramach badań wstępnych (od osób starających się o podjęcie pracy).

Do odwołania nie przyjmujemy próbek kału do badań na nosicielstwo w ramach badań okresowych oraz testów sporal.

koronawirus
 logoniepodlegla
 oferty pracy

Informacja opisowa na temat przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2019/2020 na terenie powiatu krotoszyńskiego

Informacja opisowa na temat przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2019/2020 na terenie powiatu krotoszyńskiego

Na terenie powiatu krotoszyńskiego pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie pozostają szkoły publiczne i niepubliczne wszystkich szczebli nauczania. Ocenę przygotowania szkół opracowano na podstawie 25 informacji przesłanych drogą elektroniczną przez dyrektorów szkół oraz 6 kontroli przeprowadzonych przez pracowników upoważnionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie w obiektach szkolnych przed rozpoczęciem roku szkolnego. We wszystkich placówkach, z których otrzymano informacje, prowadzono prace remontowe oraz naprawczo-konserwatorskie, które były prowadzone w okresie przerwy wakacyjnej. Analiza danych zebranych na podstawie przesłanych informacji oraz dokumentacji kontrolnej:

 • w 18 placówkach prowadzono remonty sal dydaktycznych
 • w  2 remonty bloków żywienia
 • w 4 bloków sportowych
 • w 4 zaplecza sanitarnego
 • w 20 inne prace remontowe
 • w 25 prowadzono prace konserwatorsko-porządkowe,
 • w 9 wykonano inne prace przygotowawcze
 1. Zakres i przebieg prac prowadzonych w placówkach przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Charakter przeprowadzonych prac remontowo – przygotowawczych można podzielić
na remonty:

 •  sal dydaktycznych , które przeprowadzono w:
  • 14 szkołach podstawowych
  • 1 zasadniczej szkole zawodowej
  •  3 zespołach szkół

Remonty sal lekcyjnych dotyczyły głównie:  Szkoły Podstawowe -malowania sal lekcyjnych , wymiany wykładzin na trudnopalne, malowania drzwi wejściowych do klas , zapewnienia wentylacji, wymiany grzejników centralnego ogrzewania oraz przebudowy pieca kaflowego.

        Zasadnicze Szkoły Zawodowe -malowania sal lekcyjnych oraz wymiany drzwi wejściowych do klas, prac elektroinstalacyjnych w pomieszczeniu, adaptowanym na pracownię komputerową.

Zespoły Szkół - malowania klas i podłóg, wymiany okien. malowania drzwi wejściowych do klas

 • bloków żywieniowych, które przeprowadzono w:
  • 1 szkole podstawowej
  • 1 zespół szkół

Prace dotyczyły:

Szkoły Podstawowe -malowania stołówki.

Zespoły Szkół -malowania magazynu spożywczego

 • bloków sportowych, które przeprowadzono w:
  • 4 szkołach podstawowych

   Remonty dotyczyły:

Szkoły Podstawowe - remontu podłogi w sali gimnastycznej, malowania sali gimnastycznej, malowania sanitariatów przy sali gimnastycznej, malowania korytarza , klatki schodowej , siłowni i sali bilardowej, magazynu sprzętu sportowego, zamontowania wentylacji mechanicznej w szatni chłopców , wymiany opraw świetlnych na ledowe, remontu pokrycia dachowego nad salami gimnastycznymi.

 • zaplecza sanitarnego – przeprowadzono w:
  • 4 szkołach podstawowych

W ramach prac dokonano:

Szkoły Podstawowe - modernizacji sanitariatów oraz malowania sanitariatów.

 • inne remonty - przeprowadzono w:
  • 16 szkołach podstawowych
  • 1 zasadniczej szkole zawodowej
  • 3   zespołach szkół

Inne prace remontowe dotyczyły:

Szkoły Podstawowe - wymiany wykładzin na trudnopalne na korytarzach , malowania korytarzy, klatek schodowych, poręczy schodów, wymiany okien na korytarzach,  malowaniu szatni dla dzieci, remontu biblioteki szkolnej, malowaniu gabinetu medycznego. remontu elewacji zewnętrznej oraz dachu.

Zasadnicze Szkoły Zawodowe - malowania głównych drzwi  wejściowych.

Zespoły Szkół - malowania świetlicy szkolnej, malowania drzwi wejściowych, odnowienia elewacji zewnętrznej budynku , wyremontowania i zaadaptowania pomieszczenia dawnej biblioteki szkolnej .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 • Prace konserwatorsko-porządkowe - przeprowadzono w:
  • 21 szkołach podstawowych
  • 1 zasadniczej szkole zawodowej
  • 3   zespołach szkół

Prace konserwatorsko-porządkowe dotyczyły:

Szkoły Podstawowe – przeglądów technicznych instalacji gazowej, alarmowej , elektrycznej, przeglądu gaśnic, wykonania drobnych napraw hydraulicznych  i elektrycznych.

 

Zasadnicze Szkoły Zawodowe- przeprowadzenia przeglądu technicznego budynku, prac remontowo – naprawczych (wymiany zamków do drzwi, drobnych napraw w toaletach uczniowskich).

Zespoły Szkół - prac związanych z naprawą instalacji elektrycznej w budynku.

We wszystkich placówkach przeprowadzono prace porządkowe.

Inne prace przygotowawcze

 • 7 szkołach podstawowych
 • 1 zasadniczej szkole zawodowej
 • 1   zespołach szkół

Prace przygotowawcze dotyczyły:

Szkoły Podstawowe- modernizacji ogrodzenia szkoły, wymiany elementów drewnianych  i malowaniu ławek na placu rekreacyjnym, konserwacji sprzętu na placu zabaw. rozbiórki starego budynku gospodarczego przy placu zabaw, naprawy odpływów wody na placu rekreacyjnym, położeniu kostki brukowej . Zakupiono stoliki i krzesła z certyfikatami  oraz regulowane krzesła z certyfikatami . Do bloków żywieniowych zakupiono patelnie elektryczne, taboret elektryczny, meble ze stali nierdzewnej(szafka i stół).

Zespoły Szkół - czyszczenia i naprawy rynien .

Zasadnicze Szkoły Zawodowe - malowania bramy i ogrodzenia.  

Na podstawie informacji uzyskanych od dyrektorów szkół wszystkie prace remontowe w placówkach zostały zakończone najpóźniej do 02.09.2019 roku.

 1. Podsumowanie

Na terenie powiatu krotoszyńskiego w okresie wakacyjnym przeprowadzono szereg prac remontowo-przygotowawczych w placówkach szkolnych. Organy prowadzące szkoły i dyrektorzy szkół dokładają wszelkich starań, aby warunki sanitarno-higieniczne  w podległych placówkach ulegały poprawie. Przeprowadzone kontrole wykazały, że stopień przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2019/2020 jest zadowalający.

Mapa strony

Mapa zagrożeń