Facebook

Twitter

YouTube

ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn, infolinia: (62) 725 32 34 (35)
 logoniepodlegla
 oferty pracy

Nie niszcz sobie serca”. Nadal nie w pełni zdajemy sobie sprawę z tego, że palenie tytoniu jest jedną z głównych przyczyn chorób serca i udaru mózgu w Polsce.

W przypadku osób palących prawdopodobieństwo zachorowania na chorobę wieńcową i udar mózgu jest dwu- do czterokrotnie wyższe niż wśród niepalących, a u dorosłych narażonych na bierne wdychanie dymu tytoniowego ryzyko zachorowania wzrasta o 25-30%.  Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje, co można zrobić, aby zmniejszyć ryzyko chorób serca spowodowanych paleniem tytoniu i podkreśla, jak wiele można zyskać natychmiast po zaprzestaniu palenia. „Papierosy niszczą serce – wybierz zdrowie zamiast papierosa”.

Korzyści wynikające z zaniechania palenia widoczne są niemal natychmiast:

 • w ciągu 20 minut zmniejsza się tętno i ciśnienie krwi,

 • w ciągu 12 godzin stężenie tlenku węgla we krwi spada do normalnego poziomu,

 • w ciągu 2-12 tygodni poprawia się krążenie i praca płuc,

 • rok po zaprzestaniu palenia ryzyko choroby wieńcowej jest o połowę niższe niż u osób palących,

 • okresie 5-15 lat od zaniechania palenia ryzyko udaru mózgu zmniejsza się do poziomu występującego wśród osób niepalących,

 • piętnaście lat po zaprzestaniu palenia ryzyko rozwoju choroby wieńcowej jest takie jak u osób, które nigdy nie paliły.

Choroby układu krążenia główną przyczyną zgonów na całym świecie

Choroby układu krążenia dotyczą zaburzeń pracy serca i naczyń krwionośnych i obejmują chorobę wieńcową (chorobę niedokrwienną serca), udar naczyniowy mózgu oraz chorobę reumatyczną serca. Corocznie z ich powodu umiera 17,7 mln osób na całym świecie, są więc przyczyną jednej trzeciej wszystkich zgonów. W Europejskim Regionie WHO – w którym 28% dorosłych pali papierosy – 46% spośród 4,2 mln zmarłych w 2015 r. palaczy zmarło z powodu chorób układu krążenia.
Liczba zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia (w przypadku obu płci i we wszystkich grupach wieku) jest niemal dwukrotnie wyższa we wschodniej (Europa Środkowa, Europa Wschodnia i Azja Środkowa) niż zachodniej części Regionu Europejskiego, z czego większość stanowią zgony mężczyzn, których można byłoby uniknąć. W Polsce, gdzie 25% dorosłych pali, 32% stanowią mężczyźni.

Więcej odpowiednich danych krajowych dotyczących rozpowszechnienia palenia tytoniu i ograniczania użycia tytoniu dostępnych na stronie Światowej Organizacji Zdrowia.

Rozwiązania zachęcające do zaprzestania palenia zmniejszają zapadalność na choroby układu krążenia

W ostatnich latach zarysował się bardzo pozytywny trend” zauważyła dr Jakab. „Coraz więcej osób rezygnuje z palenia tytoniu, mając świadomość związanych z nim zagrożeń zdrowotnych. Rodziny i znajomi palaczy, którzy zachorowali na serce lub przebyli udar mózgu zapewne podejrzewają, że przyczyną choroby było palenie. I mają rację. Jednocześnie rządy państw Regionu mają świadomość, że zmniejszenie użycia tytoniu korzystnie wpływa nie tylko na stan zdrowia ludności, ale także na stan gospodarki i systemu opieki zdrowotnej – zdrowy kraj to kraj, w którym ludziom lepiej się powodzi. Polacy odniosą korzyści z przyjęcia zasad, które pozwoliły skutecznie zmniejszyć wskaźniki użycia tytoniu w całym Regionie Europejskim.”

Rozwiązania, które zgodnie z Europejską Konwencją Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu w coraz większym stopniu wprowadzane są przez państwa Europejskiego Regionu WHO, umożliwiają skuteczną walkę z chorobami układu krążenia. Działania te obejmują podniesienie akcyzy oraz cen wyrobów tytoniowych, wprowadzenie prostych/standaryzowanych opakowań i/lub dużych graficznych ostrzeżeń zdrowotnych umieszczanych na wszystkich opakowaniach wyrobów tytoniowych, egzekwowanie kompleksowych zakazów reklamy wyrobów tytoniowych, a także ich promocji i sponsoringu, eliminowanie narażenia na biernie wdychanie dymu tytoniowego w miejscu pracy, przestrzeni publicznej i środkach transportu publicznego oraz prowadzenie efektywnych kampanii medialnych informujących społeczeństwo o zagrożeniach związanych z paleniem tytoniu oraz biernym wdychaniem dymu tytoniowego.

 

TITONIC

 

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRÓD W KONKURSACH:

Komiks pt. „Palić, nie palić – oto jest pytanie?”

Film krótkometrażowy pt. „Szkoła wolna od używek”

 

Dnia 16 maja 2019 o godz. 12.00. w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krotoszynie odbyła się uroczystość wręczenia nagród uczestnikom w/w konkursów. Prace, które zajęły I miejsce zostały przekazane do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu celem udziału w kolejnym etapie wojewódzkim konkursu.

20190516 121644

 

W konkursie na komiks pt. „Palić, nie palić – oto jest pytanie?” udział wzięli uczniowie klas V poszczególnych szkół podstawowych powiatu krotoszyńskiego.

Autorami filmu pt. „Szkoła wolna od używek” są uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wlkp. : Irena Tanaś, Oliwia Oczkowska, Karolina Pierunek, Maria Popowicz, Milena Miernicka, Maria Krawiec, Remigiusz Kempa pod opieką koordynatora zespołu konkursowego - panią Anetą Michalak.

20190516 121734

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krotoszynie pragnie gorąco podziękować za wsparcie finansowe i rzeczowe dla uczestników w/w konkursów, tj.

 • Bank Spółdzielczy w Krotoszynie,

 • Urząd Miejski w Krotoszynie,

 • Urząd Miejski w Koźminie Wlkp.

 • sklep „Dom Zdrowia” w Krotoszynie

 • sklep „HeSpo” w Krotoszynie

20190516 122245

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa strony

Mapa zagrożeń