Facebook

Twitter

YouTube

ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn, infolinia: (62) 725 32 34 (35)
koronawirus
 logoniepodlegla

Październik - miesiącem profilaktyki raka piersi

To najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet. Jak powszechnie wiadomo, największą przeszkodą w walce z tą chorobą jest jej późna wykrywalność. Niestety, Polki często zapominają o samobadaniu piersi. Dlatego właśnie ten miesiąc jest poświęcony na informowanie kobiet o metodach zapobiegania chorobie, a także możliwościach, jakie niesie współczesna medycyna w walce z nowotworem.

W Polsce każdego roku rozpoznaje się ponad 13 tys. nowych zachorowań na raka piersi, a 5 tys. kobiet umiera. W większości przypadków o życiu lub śmierci decyduje to, czy doszło do przerzutów. Oczywiście ważny jest czas postawienia diagnozy – im wcześniej, tym większe są szanse powrotu do zdrowia. Bardzo dużo kobiet polega tylko na wiedzy i umiejętności lekarzy nie zdając sobie sprawy, że ich zdrowie zależy w dużej mierze od profilaktyki, która polega na comiesięcznym samodzielnym badaniu piersi, regularnym chodzeniu na USG i mammografię

W ramach podnoszenia świadomości profilaktyki raka piersi Powiatowa Stacja Sanitarn – Epidemiologiczna w Krotoszynie, Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia zorganizowała spotkania edukacyjne młodzieży szkolnej powiatu krotoszyńskiego z członkiniami Klubu Krotoszyńskich Amazonek.

6

Podczas spotkań przybliżono problem lekceważenia i unikania wręcz badań mammograficznych, które są kluczowe w profilaktyce raka piersi. Młodzi ludzie mieli również okazję ćwiczyć na fantomach piersi oraz bezpośrednio porozmawiać z Paniami, zadać osobiste pytania.

Prelekcje poszerzono o tematykę zakażenia wirusem HPV, a co za tym idzie rakiem szyjki macicy.

2

Zajęcia prowadziły Panie Bernadetta Stefańska i Halina Nawrot - członkinie krotoszyńskiego klubu Amazonek oraz Renata Drygas, Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Krotoszynie.

 1

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Krotoszynie

 

3

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Koźminie Wlkp.

 5

W zamkowych komnatach Koźmińskiej Szkoły Ponadpodstawowej

- KONKURS -

logo trzymaj formę

 

Powiatowa stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krotoszynie uprzejmie informuje, iż Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców zapraszają do udziału w IX edycji Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”, organizowanej w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”.

Konkurs skierowany jest uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych, zainteresowanych zdobyciem i pogłębieniem wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia w szczególności uwzględniającej tematykę zbilansowanej diety i aktywności fizycznej. W roku szkolnym 2019/2020 Konkurs adresowany jest zarówno do szkół podstawowych, które uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!” jak również tych, które do tej pory nie brały udziału w Programie.  

W roku szkolnym 2019/2020 zmodernizowany został Internetowy System Konkursowy do obsługi Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”, który dostępny jest na stronie www.konkurs.trzymajforme.pl

DOSTĘP DLA SZKÓŁ:

 1. Wszystkie szkoły zainteresowane udziałem w Konkursie powinny zarejestrować się na stronie www.konkurs.trzymajforme.pl (zakładka Rejestracja). Zgodnie z harmonogramem szkoły mają możliwość rejestracji online do Konkursu w terminie od 16.10.2019r. do 20.12.2019r.
 2. Funkcjonalność Internetowego systemu konkursowego została opisana w załączniku nr 5 do regulaminu Konkursu.
 3. Nowością w stosunku do ubiegłej edycji Konkursu, jest możliwość dodania przez nauczycieli „Zgód rodziców dziecka na udział ucznia w konkursie wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!’ rok szkolny 2019/2020 (załącznik nr 6) w formie skanu (pliki pdf, jpg, png) do Systemu. Funkcji tej można używać w sytuacji, gdy jest problem z uzyskaniem mailowej Zgody rodziców (np. rodzic nie posiada skrzynki mailowej, bądź nie docierają do niego maile wysyłane z systemu).
 4. Opis ww. funkcjonalności:
  1. Nauczyciel wprowadza dane ucznia: imię, nazwisko, klasę (numer, oznaczenie, profil) oraz określa, czy uczeń brał udział w Programie „Trzymaj Formę!”. W przypadku, gdy rodzic nie posiada maila, pole „adres email do rodzica” można pozostawić puste. Następnie należy kliknąć przycisk „dodaj”.
  2. Należy przekazać rodzicowi w formie papierowej do podpisu Zgodę rodziców.
  3. Po wypełnieniu Zgody rodziców oraz uzyskaniu podpisu rodzica, nauczyciel skanuje dokument lub robi jego zdjęcie.
  4. Plik elektroniczny Zgody rodziców (pdf, jpg, png) nauczyciel zapisuje na dysku swojego komputera. Następnie nauczyciel loguje się do Internetowego Systemu Konkursowego i w tabeli z uczniami, w kolumnie „Załącz plik zgody rodzica” klika w przycisk „Dodaj”.
  5. Następnie należy kliknąć w przycisk „Przeglądaj”, wybrać plik elektroniczny Zgody rodziców z dysku komputera, a na koniec kliknąć przycisk „Zapisz”.
  6. Zgoda rodziców została dodana, co System potwierdza komunikatem o treści: „Zgoda rodzica dla ucznia: (Imię i nazwisko), została poprawnie zapisana w systemie”.

5. Pozostałe funkcjonalności Internetowego Systemu Konkursowego dla szkół nie uległy zmianie w stosunku do zeszłorocznej edycji.

W poprzednich edycjach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!’ woj. wielkopolskie plasowało się w czołówce województw pod względem liczby szkół   biorących w nim udział, zajmując w roku szkolnym 2017/2018 - III miejsce, a w roku szkolnym 2018/2019 – II miejsce w skali kraju.    

trzymaj formę dzieci

Serdecznie zapraszamy !

Informacja opisowa na temat przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2019/2020 na terenie powiatu krotoszyńskiego

Na terenie powiatu krotoszyńskiego pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie pozostają szkoły publiczne i niepubliczne wszystkich szczebli nauczania. Ocenę przygotowania szkół opracowano na podstawie 25 informacji przesłanych drogą elektroniczną przez dyrektorów szkół oraz 6 kontroli przeprowadzonych przez pracowników upoważnionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie w obiektach szkolnych przed rozpoczęciem roku szkolnego. We wszystkich placówkach, z których otrzymano informacje, prowadzono prace remontowe oraz naprawczo-konserwatorskie, które były prowadzone w okresie przerwy wakacyjnej. Analiza danych zebranych na podstawie przesłanych informacji oraz dokumentacji kontrolnej:

 • w 18 placówkach prowadzono remonty sal dydaktycznych
 • w  2 remonty bloków żywienia
 • w 4 bloków sportowych
 • w 4 zaplecza sanitarnego
 • w 20 inne prace remontowe
 • w 25 prowadzono prace konserwatorsko-porządkowe,
 • w 9 wykonano inne prace przygotowawcze
 1. Zakres i przebieg prac prowadzonych w placówkach przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Charakter przeprowadzonych prac remontowo – przygotowawczych można podzielić
na remonty:

 •  sal dydaktycznych , które przeprowadzono w:
  • 14 szkołach podstawowych
  • 1 zasadniczej szkole zawodowej
  •  3 zespołach szkół

Remonty sal lekcyjnych dotyczyły głównie:  Szkoły Podstawowe -malowania sal lekcyjnych , wymiany wykładzin na trudnopalne, malowania drzwi wejściowych do klas , zapewnienia wentylacji, wymiany grzejników centralnego ogrzewania oraz przebudowy pieca kaflowego.

        Zasadnicze Szkoły Zawodowe -malowania sal lekcyjnych oraz wymiany drzwi wejściowych do klas, prac elektroinstalacyjnych w pomieszczeniu, adaptowanym na pracownię komputerową.

Zespoły Szkół - malowania klas i podłóg, wymiany okien. malowania drzwi wejściowych do klas

 • bloków żywieniowych, które przeprowadzono w:
  • 1 szkole podstawowej
  • 1 zespół szkół

Prace dotyczyły:

Szkoły Podstawowe -malowania stołówki.

Zespoły Szkół -malowania magazynu spożywczego

 • bloków sportowych, które przeprowadzono w:
  • 4 szkołach podstawowych

   Remonty dotyczyły:

Szkoły Podstawowe - remontu podłogi w sali gimnastycznej, malowania sali gimnastycznej, malowania sanitariatów przy sali gimnastycznej, malowania korytarza , klatki schodowej , siłowni i sali bilardowej, magazynu sprzętu sportowego, zamontowania wentylacji mechanicznej w szatni chłopców , wymiany opraw świetlnych na ledowe, remontu pokrycia dachowego nad salami gimnastycznymi.

 • zaplecza sanitarnego – przeprowadzono w:
  • 4 szkołach podstawowych

W ramach prac dokonano:

Szkoły Podstawowe - modernizacji sanitariatów oraz malowania sanitariatów.

 • inne remonty - przeprowadzono w:
  • 16 szkołach podstawowych
  • 1 zasadniczej szkole zawodowej
  • 3   zespołach szkół

Inne prace remontowe dotyczyły:

Szkoły Podstawowe - wymiany wykładzin na trudnopalne na korytarzach , malowania korytarzy, klatek schodowych, poręczy schodów, wymiany okien na korytarzach,  malowaniu szatni dla dzieci, remontu biblioteki szkolnej, malowaniu gabinetu medycznego. remontu elewacji zewnętrznej oraz dachu.

Zasadnicze Szkoły Zawodowe - malowania głównych drzwi  wejściowych.

Zespoły Szkół - malowania świetlicy szkolnej, malowania drzwi wejściowych, odnowienia elewacji zewnętrznej budynku , wyremontowania i zaadaptowania pomieszczenia dawnej biblioteki szkolnej .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 • Prace konserwatorsko-porządkowe - przeprowadzono w:
  • 21 szkołach podstawowych
  • 1 zasadniczej szkole zawodowej
  • 3   zespołach szkół

Prace konserwatorsko-porządkowe dotyczyły:

Szkoły Podstawowe – przeglądów technicznych instalacji gazowej, alarmowej , elektrycznej, przeglądu gaśnic, wykonania drobnych napraw hydraulicznych  i elektrycznych.

 

Zasadnicze Szkoły Zawodowe- przeprowadzenia przeglądu technicznego budynku, prac remontowo – naprawczych (wymiany zamków do drzwi, drobnych napraw w toaletach uczniowskich).

Zespoły Szkół - prac związanych z naprawą instalacji elektrycznej w budynku.

We wszystkich placówkach przeprowadzono prace porządkowe.

Inne prace przygotowawcze

 • 7 szkołach podstawowych
 • 1 zasadniczej szkole zawodowej
 • 1   zespołach szkół

Prace przygotowawcze dotyczyły:

Szkoły Podstawowe- modernizacji ogrodzenia szkoły, wymiany elementów drewnianych  i malowaniu ławek na placu rekreacyjnym, konserwacji sprzętu na placu zabaw. rozbiórki starego budynku gospodarczego przy placu zabaw, naprawy odpływów wody na placu rekreacyjnym, położeniu kostki brukowej . Zakupiono stoliki i krzesła z certyfikatami  oraz regulowane krzesła z certyfikatami . Do bloków żywieniowych zakupiono patelnie elektryczne, taboret elektryczny, meble ze stali nierdzewnej(szafka i stół).

Zespoły Szkół - czyszczenia i naprawy rynien .

Zasadnicze Szkoły Zawodowe - malowania bramy i ogrodzenia.  

Na podstawie informacji uzyskanych od dyrektorów szkół wszystkie prace remontowe w placówkach zostały zakończone najpóźniej do 02.09.2019 roku.

 1. Podsumowanie

Na terenie powiatu krotoszyńskiego w okresie wakacyjnym przeprowadzono szereg prac remontowo-przygotowawczych w placówkach szkolnych. Organy prowadzące szkoły i dyrektorzy szkół dokładają wszelkich starań, aby warunki sanitarno-higieniczne  w podległych placówkach ulegały poprawie. Przeprowadzone kontrole wykazały, że stopień przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2019/2020 jest zadowalający.

Mapa strony

Mapa zagrożeń