Facebook

Twitter

YouTube

ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn, infolinia: (62) 725 32 34 (35)

 

 logo

 

 

 

Tytoń zagraża nam wszystkim

Tytoń - zagrożenie dla rozwoju.

Najnowsze prognozy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują, że wdrożenie pakietu polityk zdecydowanie ograniczających użycie tytoniu - zgodnie z postanowieniami Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczaniu Użycia Tytoniu (Ramowej Konwencji WHO) - przyniesie państwom członkowskim Europejskiego Regionu WHO znaczące korzyści zdrowotne zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i długoterminowej.

Rozpowszechnienie palenia tytoniu wśród dorosłych w Polsce w 2013 r. wynosiło 29,4% w tym 25,2% kobiet i 34% mężczyzn. 

Na świecie, każdego roku ponad 7 milionów ludzi umiera z powodu palenia tytoniu. Jeśli nie podejmiemy intensywnych działań to liczba ta może wzrosnąć do roku 2030 powyżej 8 milionów. Używanie tytoniu jest groźne dla każdego, niezależnie od płci, wieku, rasy, pochodzenia kulturowego czy edukacji. Przynosi cierpienie, chorobę i śmierć, zubożenie zarówno rodzin i gospodarek narodowych.

„Ograniczanie użycia tytoniu stanowi jeden z najskuteczniejszych sposobów zmniejszenia o jedną trzecią do 2030 r. liczby przedwczesnych zgonów z powodu chorób niezakaźnych w skali całego świata, co jest zgodne z Agendą Zrównoważonego Rozwoju 2030”, stwierdziła dr. Dr Zsuzsanna Jakab, Dyrektor Regionalny WHO na Europę. „Prognozy opracowane na podstawie modelu ograniczania użycia tytoniu stanowią narzędzie do wykorzystania przez decydentów politycznych, specjalistów z zakresu zdrowia publicznego i innych zainteresowanych. Pozwalają ocenić, które z projektowanych rozwiązań przyniosą największe efekty, jak również dostarczają przekonujących argumentów za ich przyjęciem.”

Odpowiednie interwencje z zakresu ograniczania użycia tytoniu mogą przyczynić się do znacznego zmniejszenia rozpowszechnienia palenia. Są to przede wszystkim:

  • zwiększenie dostępu do świadczeń z zakresu zaprzestania palenia;
  • umieszczanie ostrzeżeń na opakowaniach papierosów i prowadzenie innych programów medialno-edukacyjnych;
  • egzekwowanie zakazu reklamy, promocji i sponsoringu; oraz
  • zwiększenie cen papierosów poprzez podniesienie opodatkowania wyrobów tytoniowych

Konieczne jest podjęcie bardziej zdecydowanych działań ograniczających użycie tytoniu.

Wzmocnienie prowadzonej w Polsce polityki ograniczania użycia tytoniu przyczyni się do osiągnięcia większej ochrony ludności przed szkodliwymi skutkami zdrowotnymi palenia.

Światowy Dzień bez Papierosa 2017 – działania na rzecz ograniczania użycia tytoniu wspierają zrównoważony rozwój.

31 maja 2017 r. czyli w Światowym Dniu bez Papierosa, WHO wzywa państwa do nadania działaniom na rzecz zmniejszenia użycia tytoniu statusu priorytetowego i przyspieszenia ich wdrażania w ramach realizacji Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030, a w szczególności Celu Zrównoważonego Rozwoju 3.4, dotyczącego zmniejszenia przedwczesnej umieralności z powodu chorób niezakaźnych.

Wszystkie państwa odnoszą korzyści z wprowadzenia skutecznych rozwiązań ograniczających epidemię palenia tytoniu przede wszystkim poprzez ochronę własnych obywateli przed szkodami spowodowanymi używaniem tytoniu oraz zmniejszenie związanych z tym obciążeń ekonomicznych ponoszonych przez gospodarkę. Podstawowym założeniem Agendy Zrównoważonego Rozwoju i 17 globalnych celów jest zadbanie o to, aby „nikt nie został w tyle za innymi”. Cel 3.A zobowiązuje państwa członkowskie WHO do bardziej zdecydowanego wdrożenia postanowień Ramowej Konwencji WHO w ramach działań zmierzających do realizacji nadrzędnych celów wskazanych w Agendzie.

Koszt używania tytoniu dla gospodarek krajów jest ogromny, między innymi poprzez wzrost kosztów opieki zdrowotnej i obniżoną produktywność. Zwiększa nierówności w zdrowiu i ubóstwo, ponieważ ludzie biedniejsi wydają mniej na podstawowe potrzeby jak jedzenie, edukację i zdrowie.

Uprawa tytoniu wymaga zastosowania dużych ilości pestycydów i nawozów, które mogą być toksyczne i zanieczyszczać wodę. Każdego roku uprawa tytoniu zużywa 4,3 mln hektarów ziemi, co powoduje globalne wylesienie między 2% a 4%. Produkcja tytoniu wytwarza również ponad 2 miliony ton odpadów stałych.

Ramowa Konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia tytoniu (WHO FCTC) wyznacza globalną walkę z epidemią tytoniu. WHO FCTC jest traktatem międzynarodowym obejmującym 180 stron (179 krajów i Unia Europejska). Dzisiaj ponad połowa krajów świata, reprezentująca blisko 40% światowej populacji (2,8 miliardów osób), wdrożyła co najmniej jedno z najbardziej efektywnych pod względem kosztowych działań zwalczających użycie tytoniu. Coraz większa liczba krajów tworzy skuteczne bariery, aby uniknąć ingerencji przemysłu tytoniowego w rządową politykę kontroli tytoniu.

Poprzez zwiększenie podatków na papierosy na całym świecie o 1 USD, można uzyskać kwotę 190 miliardów dolarów i przeznaczyć ją na rozwój. Wysokie podatki od tytoniu przyczyniają się do generowania przychodów dla rządów, ograniczają zapotrzebowanie na tytoń i oferują istotny dochód na finansowanie działań rozwojowych.

WHO wspiera państwa i społeczeństwa obywatelskie w zwalczaniu podejmowanych przez branżę tytoniową ingerencji politycznych i we wdrażaniu rozwiązań zdecydowanie ograniczających użycie tytoniu. Zachęca zarówno partnerów, instytucje publiczne jak i ogół społeczeństwa do większej partycypacji w działaniach krajowych, regionalnych i globalnych zmierzających do wypracowania i wdrożenia strategii, nadających tego typu inicjatywom priorytetowy status.

 

World No Tobacco Day / Światowy Dzień bez Papierosa

WHO Framework Convention on Tobacco Control  / Ramowa Konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczaniu Użycia Tytoniu

Tobacco Control Playbook: online tool exposing myths about tobacco  (Ograniczanie użycia tytoniu – narzędzie, które rozwiewające mity na temat tytoniu)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie informuje,że na przestrzeni dwóch miesięcy luty/marzec 2017r. odnotował epidemiczny wzrost zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny prowadzi postępowanie wyjaśniające, mające na celu określenie źródła zakażenia oraz dróg transmisji zakażenia. W chwili obecnej na terenie powiatu krotoszyńskiego odnotowano 4 zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A. Zachorowania te dotyczącą osób dorosłych.

 

Do zakażenia wirusowym zapaleniem wątroby typu A dochodzi drogą " fekalno-oralną", czyli drogą pokarmową.Dzieje się tak najczęściej z powodu spożycia produktów żywnościowych (mogą to być owoce, warzywa czy mięso, myte przed spożyciem przez osoby, które wydalają wirusa HAV razem ze stolcem i nie przestrzegają podstawowych zasad higieny).Zakażona osoba może zarażać innych około 14-21 przed do około 7 dni po wystąpieniu objawów klinicznych.

Do zakażenia może dojść również przez kontakty seksualne.

 

W celu wyeliminowania dalszych zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie zaleca m.in.ścisłe przestrzeganie podstawowych zasad higieny (regularne mycie rąk zwłaszcza po wyjściu z ubikacji, przrd przygotowaniem posiłków i ich spożywaniem.Utrzymanie we właściwej czystości pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (właściwa dezynfekcja przy użyciu szczególnie preparatów, które zawierają w swoim składzie chlor.

 

Nadmienia się, że istnieje możliwość przeprowadzenia badań krwi w kierunku przeciwciał anty-HAV w laboratoriach analitycznych.

 

Najskuteczniejszą jednak metodą zapobiegania wystąpieniu zachorowania, zwłaszcza dla osób udających się w rejony o wzmożonej zachorowalnośći (wysokiej endemiczności) jest uodpornienie czynne, poprzez zaszczepienie się przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A. Szczepienie to można wykonać w placówkach lekarzy rodzinnych.

W dniu 07.04.2017r. obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia, którego hasłem jest "Depresja - porozmawiajmy o niej". Poniżej udostępniamy materiały związane z ŚDZ:

Podstawowe założenia kampanii - pobierz

Ulotka "Zapobieganie depresji u młodzieży" - pobierz

Ulotka "Depresja poporodowa" - pobierz

Ulotka "Depresja u dzieci" - pobierz

Ulotka "Życie warte życia" - pobierz

Ulotka "Żyjąc z kimś" - pobierz

Ulotka "Depresja u starszych - pobierz

Ulotka "Samobójstwo" - pobierz

Ulotka "Depresja - co trzeba o niej wiedzieć?" - pobierz

grzyby 2

Informujemy, iż prowadzony jest nabór kandydatów na

KURS KLASYFIKATORA GRZYBÓW ŚWIEŻYCH


zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 17 maja 2011r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień
klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy
(Dz. U z 2011r. Nr 115 poz. 672)

Kurs odbędzie się w terminie: od 18 do 20 maja 2017r.

Organizator i miejsce kursu:

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Montana”
Grand Tours, Handel-Turystyka, Zbigniew Gray
64-200Wolsztyn, Karpicko ul. Wczasowa 73, woj. wielkopolskie
tel. (68) 347-15-02
fax (tel.) (68) 384-38-51
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wymagane wykształcenie: co najmniej gimnazjum (dawne podstawowe)
Czas trwania kursu : 3 dni

Zgłoszenia i informacje dot. kursu:
tel.: (61) 854 48 46
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(w zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko kandydata, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail)

grzyby 1

Mapa strony

Mapa zagrożeń