Facebook

Twitter

YouTube

ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn, infolinia: (62) 725 32 34 (35)
 logoniepodlegla
 oferty pracy

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROTOSZYNIE INFORMUJE, ŻE 7 GRUDNIA 2018 r. PRZYPADA X OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ SZCZEPIEŃ. PROWADZONE PODCZAS NIEGO DZIAŁANIA MAJĄ NA CELU INFORMOWANIE RODZICÓW, MŁODZIEŻY, OSÓB DOROSŁYCH O ZAGROŻENIACH WYNIKAJĄCYCH Z ZACHOROWANIA NA CHOROBY ZAKAŹNE, KTÓRYM MOŻNA ZAPOBIEC POPRZEZ SZCZEPIENIA OCHRONNE.

 

Jak działają szczepionki  -  pobierz

Organizację szczepień ochronnych w Polsce, w tym zasady przeprowadzania szczepień ochronnych, zasady ich finansowania, rodzaje szczepień ochronnych oraz katalog szczepień obowiązkowych i zalecanych reguluje Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz rozporządzenia wykonawcze do niej. Realizacja szczepień ochronnych odbywa się zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych (PSO), który jest ogłaszany corocznie przez Głównego Inspektora Sanitarnego w formie komunikatu w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw zdrowia do dnia 31 października roku poprzedzającego wykonanie tego programu.

Program Szczepień Ochronnych ma charakter prewencyjny i wprowadzony został w celu ograniczenia występowania lub eradykacji chorób zakaźnych, które stanowią szczególne niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia człowieka. Ocena aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju jest ustalana na podstawie ciągłego monitorowania występowania chorób zakaźnych 
i zakażeń czynnikami chorobotwórczymi poprzez zgłoszenie przez lekarzy każdorazowego ich wystąpienia i rozpoznania. Stosowanie programów profilaktycznych, w tym programu szczepień ochronnych, ma na celu zapobieganie określonym zakażeniom i chorobom zakaźnym by utrzymać ustabilizowaną sytuację epidemiologiczną w kraju.

Rodzaje szczepień w Polsce:

obowiązkowe:

 • dzieci i młodzieży według wieku
 • osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie

zalecane – niefinansowane ze środków znajdujących się w budżecie Ministra ZdrowiaWykaz chorób zakaźnych objętych obowiązkiem szczepień wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych:

 • błonica
 • gruźlica
 • inwazyjne zakażenie Haemophilus influenzae typu b
 • inwazyjne zakażenia Streptococcus pneumoniae
 • krztusiec
 • nagminne zakażenie przyusznic (świnka)
 • różyczka
 • wirusowe zapalenie wątroby typu B
 • tężec
 • wścieklizna
 • odra
 • ospa wietrzna
 • ostre nagminne porażenie dziecięce.

Wykaz zalecanych szczepień ochronnych znajduje się w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi.

Są to szczepienia przeciw:

 • wirusowemu zapaleniu wątroby typu A            
 • wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
 • nagminnemu zapaleniu przyusznic (śwince)
 • różyczce
 • odrze
 • ospie wietrznej
 • grypie
 • rotawirusom
 • błonicy
 • tężcowi
 • krztuścowi
 • ·Streptococcus pneumoniae
 • ·Neisseria meningitidis
 • pałeczkom Haemophilus influenzae typu b
 • kleszczowemu (arbowirusowemu) zapaleniu mózgu
 • cholerze 
 • durowi brzusznemu
 • wściekliźnie
 • ostremu zapaleniu rogów przednich rdzenia (chorobie Heinego-Mediny)
 • żółtej gorączce
 • ludzkiemu wirusowi brodawczaka
 • gruźlicy

HIVAIDS Ribbon 1600x900

    1 grudnia – Światowy Dzień AIDS

 

 

 

 

W Europie łączna liczba przypadków zakażeń HIV przekroczyła 2 miliony. Szacuje się, że w Polsce osób zakażonych wirusem jest około 35 tysięcy z czego ponad połowa nie jest świadoma swojej choroby. Z danych Światowej Organizacji Zdrowia(WHO) wynika, że pod koniec 2015 r. na świecie z HIV żyło około 37 mln osób.

Co powinieneś wiedzieć o HIV i AIDS?

Świat o kilkudziesięciu lat stoi wobec problemu epidemiologicznego o ogromnej skali, jakim jest choroba AIDS, czyli zespół nabytego niedoboru odporności, wywołanej przez wirus HIV. Epidemia HIV to problem wciąż aktualny. Wg informacji Wspólnego Programu Narodów Zjednoczonych Zwalczania HIV i AIDS(UNAIDS) na świecie żyje z HIV blisko 37 mln osób.

HIV w Polsce

W Polsce sytuacja epidemiologiczna jest niepokojąca. Na przestrzeni ostatnich lat notowany jest stały wzrost zakażonych. Szacuje się, że osób zakażonych w Polsce jest około 35 tys., a ponad połowa osób zakażonych HIV nie wie o swoim zakażeniu. Wg danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (NIZP PZH) i Krajowego Centrum ds. AIDS zakażenie HIV wykryto u 20 756 osób, z czego 6 187 osób zakażonych zostało w wyniku zażywania narkotyków. Wśród osób zakażonych ogółem u 3 408 rozpoznano AIDS, a 1 348 chorych na AIDS zmarło. Obecnie leczeniem antyretrowirusowym(ARV)objętych jest około 9 149 pacjentów, w tym 113 dzieci.

Jak zapobiegać zakażeniu HIV?

Najskuteczniejszym środkiem zapobiegania zakażeniom HIV pozostaje efektywna, systematyczna profilaktyka i edukacja zdrowotna, oparta na aktualnym stanie wiedzy,skierowana do ogółu społeczeństwa na temat czynników ryzyka, dróg zakażenia oraz możliwości leczenia. Konieczne jest prowadzenie ciągłych działań polegających na promowaniu testowania i poradnictwa w kierunku HIV oraz objęcie opieką medyczna osób, u których rozpoznaje się zakażenie HIV.         

Gdzie szukać pomocy, wsparcia i informacji?

W przypadku pytań, wątpliwości oraz obaw związanych z zakażeniem HIV i AIDS można skorzystać z poradni internetowej HIV/ AIDS na stronie:www.aids.gov.pl/pi(http://www.aids.gov.pl/pi) lub z telefonu zaufania(HIV/AIDS) – 22 692 82 26/ 801 888 448.

nie daj szansy hiv

TESTY NA OBECNOŚĆ WIRUSA HIV

Test w kierunku HIV jest jedyną metodą sprawdzenia, czy doszło do zakażenia. W laboratoriach diagnostycznych powszechnie dostępne są testy wykrywające obecność przeciwciał zarówno przeciwko HIV-1, jak i HIV-2 (niezwykle rzadko występującego w Polsce), oparte na metodzie ELISA (EIA). Są to tak zwane testy przesiewowe. Test polega na pobraniu niewielkiej próbki krwi (nie trzeba być na czczo). Na wynik testu przesiewowego oczekuje się najczęściej od jednego do kilku dni, w zależności od tego, gdzie wykonuje się test.


- Wynik ujemny (negatywny) testu przesiewowego oznacza, że nie znaleziono przeciwciał anty-HIV. Jeżeli od „ryzykownego zachowania” minęło 12 tygodni i więcej, a wynik testu przesiewowego jest ujemny, oznacza to, iż nie doszło do zakażenia.


- Wynik dodatni (pozytywny) testu ELISA (EIA) nie dowodzi jeszcze zakażenia. Z różnych przyczyn taki wynik może być fałszywie dodatni. Wynik taki zawsze musi zostać potwierdzony testem potwierdzenia. Dopiero dodatni wynik testu potwierdzenia upoważnia do stwierdzenia, że pacjent jest zakażony HIV.

Procedura wykonywania badania w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym (PKD):


Zachęcamy do wykonania testu w jednym z punktów konsultacyjno – diagnostycznych (PKD), w których można wykonać test w kierunku HIV anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania. Badanie w PKD zawsze poprzedzone jest rozmową z doradcą, który poinformuje o przebiegu testu, interpretacji wyniku, oszacuje ryzyko zakażenia oraz - co najważniejsze – ustali, czy jest to dobry moment na wykonanie testu. Doradca weryfikuje konieczność wykonania badania w kierunku HIV poprzez zidentyfikowanie ryzykownych zachowań, podczas których mogłoby dojść do zakażenia. Towarzyszy on również osobie badanej podczas otrzymywania wyniku testu, aby móc wyjaśnić jego znaczenie, odpowiedzieć na wszelkie wątpliwości,
a w przypadku wyniku dodatniego wskazać dalsze możliwości postępowania. Poradnictwo przed i po teście jest bardzo ważne! 

Aktualne adresy i godziny pracy wszystkich PKD w Polsce znajdują się na stronie internetowej www.aids.gov.pl w zakładce „Testy na HIV”. 

 

Sami decydujemy o miejscu i sposobie wykonania testu.


Poza PKD badania możemy wykonać w poradniach przy klinikach chorób zakaźnych, w laboratoriach niektórych stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz w wielu różnych laboratoriach diagnostycznych. W tych miejscach badanie jest płatne (cena zależy od miejsca), często nieanonimowe i rzadko poprzedzone rozmową okołotestową. 

Podczas kontaktów seksualnych istnieje ryzyko zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu A, B i C, a także wieloma innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową. Warto - w trosce o zdrowie - wykonać dodatkowe badania także w tym kierunku. Jeżeli stwierdzisz, że Twoje zachowanie mogło narazić Cię na zakażenie wirusem HIV – warto wykonać badania - aby móc właściwie postępować i zaplanować swoją przyszłość.

Jeżeli stwierdzisz, że Twoje zachowanie mogło narazić Cię na zakażenie wirusem
HIV – warto wykonać badania - aby móc właściwie postępować
i zaplanować swoją przyszłość.

Profilaktyka jest najważniejszym elementem zapobiegania zakażeniom wirusem HIV.

 

Całoroczny Punkt Konsultacyjno – Diagnostyczny (PKD)
w województwie wielkopolskim
ul. Mickiewicza 5/4 Poznań
(punkt pobrań DIAGNOSTYKA)

Telefon informacyjny 730 110 830
czynny w czwartki w godz. 9:00 - 11:00
Godziny pracy Punktu:
poniedziałek 16:00 – 20:00
czwartek 16:00 – 20:00
piątek 16:00 – 20:00
email Punktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Nie żyj w niepewności. Idź się zbadać!


W IV kwartale 2018 roku Fundacja Simontonowski Instytut Zdrowia we współpracy z powiatowymi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi w Koninie i Lesznie pod patronatem prezydentów miast Konina i Leszna organizuje kilkudniową akcję darmowych, anonimowych badań w kierunku HIV. Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu "Wzmocnienie działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Wielkopolsce".

 

 

PKD w LESZNIE

3; 10 i 17 grudnia 2018r. w godz. od 16:00 -20:00

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie, ul. Niepodległości 66

(Punkt Poboru i Doradcy, pokój nr 10)

 

 

Mapa strony

Mapa zagrożeń