Facebook

Twitter

YouTube

ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn, infolinia: (62) 725 32 34 (35)

W roku 2018 Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu przypada na 15 listopada (czwartek)

W Polsce liczba zgonów, które wynikają bezpośrednio z palenia tytoniu, według różnych szacunków, dochodzi do blisko 100 tyś. rocznie – oprócz palaczy ofiarą dymu padają także osoby biernie narażone na jego wdychanie. Śmiertelna dawka nikotyny to 60 mg. Jedna paczka papierosów zawiera jej 90 mg. Skutki palenia, to nie tylko rak i zawały serca, ale także głuchota i osłabienie potencji seksualnej.

Jak więc skutecznie rzucić palenie papierosów?

Jeśli palisz, jesteś uzależniony tak samo jak narkomani i alkoholicy. Ale w odróżnieniu od nich możesz zerwać z nałogiem sam, bez pomocy medycyny. Pod warunkiem, że tego chcesz, bo tu potrzebny jest silny bodziec.

Kilka rad dla tych, którym się jeszcze nie udało:

 • Przede wszystkim nie wstydź się swojej słabości. Nawet jeśli zapaliłeś/łaś papierosa, jeszcze nie przegrałeś/łaś
 • Tego rodzaju potknięcie jest często początkiem drogi do sukcesu; źródłem ważnych doświadczeń
 • Pamiętaj jednak! Po nieudanej próbie natychmiast poddaj się dalszej terapii
 • Pamiętaj także, że większość byłych palaczy przestała palić dopiero po kilku próbach; zwykle, by rozstać się z paleniem na zawsze trzeba podjąć 58 prób
 • Zastanów się, co było powodem że wróciłeś/łaś do palenia, w jakich okolicznościach to się stało?
 • Pamiętaj, że gdyby zerwanie z nałogiem było sprawą dziecinnie prostą, nałóg ten nie byłby dla ciebie tak groźny
 • Nikotyna często bardzo silnie uzależnia! Jeśli więc chcesz wyzwolić się z nałogu bądź silny/a, wytrwały/a i konsekwentny/a
 • Wyznacz sobie następny Dzień Zero. Najlepiej już JUTRO !!!

Materiały do pobrania:

SDRP 2018 Zatoński - pobierz

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu 2018 - pobierz

Od wielu lat z początkiem roku szkolnego zwraca się uwagę na przeciążone tornistry/plecaki, które noszone przez dzieci są obok braku aktywności fizycznej jednym z czynników wpływających na występowaniu wad postawy i bólu kręgosłupa

W miesiącu październiku 2018r. Państwowa Inspekcja Sanitarna przeprowadziła kontrole wagi tornistrów w 2 szkołach podstawowych w 29 oddziałach.

W powyższych 2 szkołach podstawowych zważono 549 uczniów i ich tornistry, w wyniku czego stwierdzono nadmierne przeciążenie tornistrów przekraczające 15% masy ciała aż u 77,6 % uczniów. Natomiast u pozostałych 22,4 % uczniów nie stwierdzono przekroczenia wagi tornistra, która wynosiła 10% masy ciała.

Z uwagi na fakt, iż w Polsce nie ma przepisów określających ciężar tornistrów/plecaków dzieci i młodzieży przyjmuje się, według badań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego, iż ciężar szkolnego tornistra/ plecaka nie powinien przekraczać 10-15% masy ciała ucznia.

 Aby zapobiec wadom postawy wśród dzieci, przy zakupie tornistra/plecaka warto zwrócić szczególną uwagę na:

 • materiał z jakiego plecak/tornister jest wykonany, a tym samym wagę pustego plecaka/tornistra,
 • szerokie, regulowane szelki, aby zapewnić swobodę przy zakładaniu i zdejmowaniu,
 • usztywnioną ściankę, która powinna przylegać do pleców,
 • zalecane jest także dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej.

Należy także:

 • codziennie kontrolować zawartość tornistrów, aby zapobiec zabieraniu zbędnych przedmiotów jak zabawki, gry komputerowe, albumy ze zdjęciami itd.,
 • zwracać uwagę na symetryczne rozłożenie ciężaru,
 • podczas pakowania sprawdzać, które podręczniki, zeszyty i przybory szkolne są potrzebne następnego dnia podczas zajęć,
 • ustalać z nauczycielami ilość niezbędnych pomocy dydaktycznych, a także możliwości pozostawienia części przyborów lub podręczników w szkole,
 • kupować zeszyty w miękkich okładkach,
 • zwracać uwagę na noszenia tornistra/plecaka na obu ramionach.

MATERIAŁY DO POBRANIA

List Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Zalecenia dotyczące tornistrów szkolnych - ulotka

 1. Wyniki kontroli.

Na terenie powiatu krotoszyńskiego pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie pozostają szkoły publiczne i niepubliczne wszystkich szczebli nauczania. Ocenę przygotowania szkół opracowano na podstawie 38 informacji przesłanych drogą elektroniczną przez dyrektorów szkół oraz 8 kontroli przeprowadzonych przez pracowników upoważnionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie w obiektach szkolnych przed rozpoczęciem roku szkolnego. We wszystkich placówkach, z których otrzymano informacje, prowadzono prace remontowe oraz naprawczo-konserwatorskie, które były prowadzone w okresie przerwy wakacyjnej. Analiza danych zebranych na podstawie przesłanych informacji oraz dokumentacji kontrolnej:

 • w 22 placówkach prowadzono remonty sal dydaktycznych
 • w  4 remonty bloków żywienia
 • w 7 bloków sportowych
 • w 7 zaplecza sanitarnego
 • w 11 inne prace remontowe
 • w .38... prowadzono prace konserwatorsko-porządkowe,
 • w 9 wykonano inne prace przygotowawcze
 1. Zakres i przebieg prac prowadzonych w placówkach przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Charakter przeprowadzonych prac remontowo – przygotowawczych można podzielić
na remonty:

 •  sal dydaktycznych , które przeprowadzono w:
  • 18..szkołach podstawowych
  • 3 zespołach szkół
  • 1 gimnazjum

Remonty sal lekcyjnych obejmowały głównie:.

SP-Malowania sal lekcyjnych, adaptacji pomieszczeń na sale lekcyjne w tym pracowni chemicznej, „odzyskania” wentylacji grawitacyjnej w klasach, remontu podłóg, malowania lub wymiany drzwi wejściowych do klas ,dostosowania umywalki do wzrostu dzieci w pomieszczeniu oddz. przedszkolnego dla dzieci młodszych.

ZS-remontu klas w związku z modernizacją stropów, malowania klas.

G-malowania sal lekcyjnych oraz wymiany drzwi wejściowych do klas.

 

 • bloków żywieniowych, które przeprowadzono w:
  • 3...szkołach podstawowych
  • 1… zespole szkół

Prace dotyczyły:

SP-malowania.

ZS-malowania.

 • bloków sportowych, które przeprowadzono w:
  • 5... szkołach podstawowych
  • 1… zespołach szkół
  • 1 gimnazjum

Remonty dotyczyły:

SP-naprawy wykładziny w szatni przy sali gimnastycznej, malowania, modernizacji c. o w sali gimnastycznej. Wymiany opraw świetlnych, modernizacji boiska wielofunkcyjnego, remontu dachu na sali gimnastycznej.

ZS-malowania pomieszczeń szatni

G-renowacji elewacji zewnętrznej ściany budynku sali gimnastycznej.

 • zaplecza sanitarnego – przeprowadzono w:
 • 6 szkołach podstawowych
 • 0 zespołach szkół
 • 1 gimnazjum

W ramach prac dokonano: modernizacji sanitariatów celem dostosowania ich do wzrostu dzieci 2,5-4 letnich z oddz. przedszkolnego mieszczącego się w szkole podstawowej, malowania sanitariatów.

…..................................................................................

 • inne remonty - przeprowadzono w:
  • 8... szkołach podstawowych
  • 3… zespołach szkół

Inne prace remontowe obejmowały:

SP - malowania korytarzy i klatek schodowych, remontu schodów, szatni dla dzieci, świetlic, malowania lub wymiany drzwi wejściowych do pomieszczeń w szkole, remontu biblioteki szkolnej, remontu elewacji zewnętrznej oraz dachu, wymiany pieca centralnego ogrzewania oraz remontu centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej.

ZS- malowania holu głównego szkoły i przedszkola, malowania klatki schodowej, remontu gabinetów : pielęgniarki szkolnej i pedagoga szkolnego, modernizacji dachu na budynku szkoły, wymiany 3 okien w bibliotece i 4 okien w korytarzu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Prace konserwatorsko-porządkowe – dotyczyły: utwardzenia placów rekreacyjnych przy szkołach, wykonania nowego ogrodzenia, malowania opłotowania , odmalowania ławek na boisku szkolnym, remontu komina dymnego , wymiany opraw świetlnych na korytarzu, drobnych prac malarskich. We wszystkich placówkach prowadzono prace porządkowe.

 

Inne prace przygotowawcze – wykonano w 9 placówkach, do prac należały:

Wykonanie obudowy zabezpieczającej monitoring, montaż szafek uczniowskich oraz rolet okiennych, malowania oraz naprawy uszkodzonych stolików i krzeseł oraz szafek odzieżowych ,zamontowania stojaka do rowerów przed szkołą, Przeprowadzenia adaptacji części lokalu mieszkalnego na małe pomieszczenie gospodarcze. Dokonania przeglądu przewodów elektrycznych. Wykonania drenażu terenu przy boisku sportowym -zielonym.

Na podstawie informacji uzyskanych od dyrektorów szkół wszystkie prace remontowe w placówkach zostały zakończone najpóźniej do.. 02.09.2018 roku.

 

 1. Podsumowanie

Na terenie powiatu krotoszyńskiego w okresie wakacyjnym przeprowadzono szereg prac remontowo-przygotowawczych w placówkach szkolnych. Organy prowadzące szkoły i dyrektorzy szkół dokładają wszelkich starań, aby warunki sanitarno-higieniczne w podległych placówkach ulegały poprawie. Przeprowadzone kontrole wykazały, że stopień przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2018/2019 jest zadowalający.

Mapa strony

Mapa zagrożeń