Facebook

Twitter

YouTube

ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn, infolinia: (62) 725 32 34 (35)
 logoniepodlegla
 oferty pracy

logo wsse offline

 

Komunikat z dnia 13.08.2017 r.

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie

w sprawie jakości wody w pływalni ul. Pleszewska w Koźminie Wielkopolskim

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie, na podstawie bieżących badań próbek wody z dnia 11.08.2017r. informuje, że woda we wszystkich nieckach pływalni w Koźminie Wielkopolskim spełnia wymagania mikrobiologiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2015r. (Dz.U. 2015 poz. 2016) w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

logo wsse offline

Komunikat z dnia 11.08.2017 r.

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie 

w sprawie jakości wody w pływalni ul. Pleszewska w Koźminie Wielkopolskim

 

Komunikat z dnia 11.08.2017 r.Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie w sprawie jakości wody w pływalni ul. Pleszewska w Koźminie WielkopolskimPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie, na podstawie bieżących badań próbek wody z dnia 8.08.2017r. informuje, że woda we wszystkich nieckach pływalni w Koźminie Wielkopolskim nie spełnia wymogów mikrobiologicznych zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2015r. (Dz.U. 2015 poz. 2016) w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. W dniu 10.08.2017r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie podjął decyzję o zakazie kąpieli. Warunkiem ponownego otwarcia pływalni jest doprowadzenie przekroczonych parametrów do obowiązujących norm.

Mapa strony

Mapa zagrożeń