Facebook

Twitter

YouTube

ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn
koronawirus
 logoniepodlegla

dopalacze wsse poznan

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz. 124 ze zm.) ustanawia zakaz wytwarzania, przywozu i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych (tzw. „dopalaczy”) i nowych substancji psychoaktywnych.

Środek zastępczy to zgodnie z art. 4 pkt 27 ww. ustawy   produkt zawierający co najmniej jedną nową substancję psychoaktywną lub inną substancję o podobnym działaniu na ośrodkowy układ nerwowy, który może być użyty zamiast środka odurzającego lub substancji psychotropowej lub w takich samych celach jak środek odurzający lub substancja psychotropowa, których wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu nie jest regulowane na podstawie przepisów odrębnych; do środków zastępczych nie stosuje się przepisów o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

Nowa substancja psychoaktywna to zgodnie t art. 4 pkt. 11a  ww. ustawy,  substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego w każdym stanie fizycznym, o działaniu na ośrodkowy układ nerwowy, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 44b ust. 2.

 

dopalacze ulotka 2


Opracował Oddział Higieny Pracy WSSE Poznań

Mapa strony

Mapa zagrożeń