Facebook

Twitter

YouTube

ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn, infolinia: (62) 725 32 34 (35)

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi informatycznej

Zapytanie ofertowe - pobierz

Określenie przedmiotu zamówienia - pobierz

Projekt umowy - pobierz

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy - pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

Data zakończenia przetargu: 04.12.2017r. o godzinie 10:00. Przetarg nie podlegający ustawie.

 

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu cieplarki laboratoryjnej

Zapytanie ofertowe - pobierz

Projekt umowy - pobierz

Formularz ofertowy - pobierz

Opis przedmiotu zamówienia - pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

 

Data zakończenia przetargu: 24.11.2017r. o godzinie 10:00. Przetarg nie podlegający ustawie.

 

Zapytanie ofertowe dotyczące Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek

 

Zapytanie ofertowe - pobierz

Projekt umowy - pobierz

PSSE - zapotrzeb. na art biur. zał. nr 1 - pobierz

PSSE- Materiały eksploat.do drukarek zał. nr 2 - pobierz

Załącznik nr 1a - pobierz

Załącznik nr 2a - pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

 

Data zakończenia przetargu: 29.11.2017r. o godzinie 10:00. Przetarg nie podlegający ustawie.

 

 

 

Zapytanie ofertowe dot. usług transportowych

 

Zapytanie ofertowe - pobierz

Formularz ofertowy - pobierz

Opis przedmiotu zamówienia - pobierz

Projekt umowy - pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

 

Data zakończenia przetargu: 30.11.2017r. o godzinie 10:00. Przetarg nie podlegający ustawie.

Mapa strony

Mapa zagrożeń