Facebook

Twitter

YouTube

ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn
koronawirus
 logoniepodlegla

PODSTAWY PRAWNE MONITORINGU WODY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

 z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

 

Rozporządzenie określa:

1) wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zwanej dalej „wodą”, w tym wymagania bakteriologiczne, fizykochemiczne oraz organoleptyczne;

2) sposób oceny przydatności wody;

3) minimalną częstotliwość badań wody i miejsca pobierania próbek wody do badań;

4) zakres badania wody;

5) program monitoringu jakości wody;

6) sposób nadzoru nad materiałami i wyrobami stosowanymi w procesach uzdatniania i dystrybucji wody;

7) sposób nadzoru nad laboratoriami wykonującymi badania jakości wody;

8) sposób informowania konsumentów o jakości wody;

9) sposób postępowania przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku, gdy woda nie spełnia wymagań jakościowych.

 

WYKAZ WODOCIĄGÓW NADZOROWANYCH PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W KROTOSZYNIE
NA TERENIE POWIATU

L.p. Nazwa wodociągu Właściciel wodociągu Nr telefonu właściciela wodociągów
1. Wodociąg Krotoszyn PGKiM Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Krotoszynie
ul. Słoneczna 35
63-700 Krotoszyn

62-725-42-41
2. Wodociąg Baszyny
3. Wodociąg Chwaliszew
4. Wodociąg Raciborów
5. Wodociąg Koźmin Wielkopolski Koźmińskie Usługi Komunalne
ul. Floriańska 21
63-720 Koźmin Wielkopolski

62 721 67 51
6. Wodociąg Wałków
7. Wodociąg Sulmierzyce Zakład Usług Komunalnych
ul. Starokościelna 3
63-750 Sulmierzyce

62-722-31-63
8. Wodociąg Bestwin

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Zdunach

Ul. Przemysłowa 2
63-760 Zduny


62-721-57-84
9. Wodociąg Konarzew
10. Wodociąg Łagiewniki MGZWiK w Strzelcach Wielkich
Strzelce Wielkie 84
63-820 Piaski

65-571-91-74
11. Wodociąg Długołęka
12. Wodociąg Rozdrażew Kółko Rolnicze w Rozdrażewie
ul. Koźmińska 19
63-708 Rozdrażew

62-722-11-12
13. Wodociąg Dąbrowa Spółdzielnia Kółek Rolniczych
ul Rynek 3
63-708 Rozdrażew

62-722-13-77
14. Wodociąg Dzielice

 

 

REJESTR PRÓBKOBIORCÓW WODY W PSSE KROTOSZYN

l.p. Imię i nazwisko Oznaczenie jednostki Data nadania uprawnień próbko biorców w Poznaniu
1. Tomasz Hądzelek PSSE Krotoszyn 17.05.2017
2.. Violetta Sowińska PSSE Krotoszyn 01.10.2007
3. Elżbieta Szymanek PSSE Krotoszyn 25.09.2008

 

Komunikat o wodzie w wodociagach - pobierz

ZBIÓR ZASAD DOBREJ PRAKTYKI DLA KONSUMENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z WODY ZE STUDNI OLIGOCEŃSKICH - pobierz

JAK KORZYSTAĆ ZE STUDNI OLIGOCEŃSKICH PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH - pobierz

 

Wykaz laboratoriów zewnętrznych o zatwierdzonym przez PIS systemie jakości badań

Wykaz laboratoriów zewnętrznych o zatwierdzonym przez PIS systemie jakości badań

Wykaz laboratoriów PIS wykonujących badania zgodnie z rozporządzeniem Dz.U. z 2015 r. poz. 1989

Wykaz laboratoriów PIS wykonujących badania zgodnie z rozporządzeniem Dz.U. z 2015 r. poz. 1989

Zalecenia dla stomatologów

Zalecenia dla stomatologów

Bezpieczne źródła wody

Bezpieczne źródła wody

Bakterie z rodzaju Legionella

Bakterie z rodzaju Legionella

Jakość wody w fontannach miejskich

Jakość wody w fontannach miejskich

 

ZBIÓR ZASAD DOBREJ PRAKTYKI DLA KONSUMENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z WODY ZE STUDNI OLIGOCEŃSKICH 

Mapa strony

Mapa zagrożeń