Facebook

Twitter

YouTube

ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn
koronawirus
 logoniepodlegla

PLIKI DO POBRANIA

 

BADANIA DLA CELÓW SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNYCH

1. Zlecenie na badania: nosicielstwo pałeczek Salmonella / Shigella - pobierz
2. Instrukcja pobierania próbek kału do badania na nosicielstwo Salmonella -Shigella - pobierz

3. Zlecenie na badanie: test Sporal A / Sporal S - pobierz

 

 

POMIARY W ŚRODOWISKU PRACY

1. Badania wykonywane w Laboratorium Badania Środowiska Pracy PSSE w Krotoszynie - pobierz
2. Wykaz lotnych związków organicznych oznaczanych metodą GC-MS  - pobierz
3. Zlecenie na wykonanie badań / pomiarów na stanowiskach pracy w celu oceny zgodności 
     z wartościami dopuszczalnymi - pobierz

 

 

Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Oddziału Nadzoru

1. Wniosek o wydanie zgody na odstępstwo od przepisów w zakresie wysokości pomieszczeń -pobierz

2. Wzór wniosku o wydanie zgody na odstępstwo od przepisów w zakresie oświetlenia - pobierz

3. Wzór wniosku o  wydanie zgody na odstpstwo ( poniżej terenu) - pobierz

4. Wzór wniosku o dokonanie odbioru - pobierz

5. Wzór wniosku o zaopniowanie dokumentacji projektowej - pobierz

  6 Wzór wniosku w celu wydania opinii dokumentacji technologicznej- pobierz

 

Stanowisko Higieny Komunalnej

1. Wniosek o ekshumacje zwłok / szczątek ludzkich - pobierz

 

 

Sekcja Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku

1. Informacje do wniosków - pobierz

2. Wzor wniosku o dokonanie zmian w rejestrze - pobierz

3. Wzor wniosku o rejestracje zakładu - pobierz

4. Wzor wniosku o wykreslenie zakladu z rejestru - pobierz

5. Wzor wniosku o zatwierdzenie i rejestracje - pobierz 

 

Sekcja ds. Higieny Pracy

1. Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej - pobierz

2. Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej - pobierz

 

Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży

1. Wniosek o wydanie decyzji stwierdzającej spełnienie wymogów sanitarno-lokalowych dla pomieszczeń w których ma być prowadzony żłobek- pobierz

 

 

 

 

 

Mapa strony

Mapa zagrożeń