Facebook

Twitter

YouTube

ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn, infolinia: (62) 725 32 34 (35)
koronawirus
 logoniepodlegla

PLIKI DO POBRANIA

 

BADANIA DLA CELÓW SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNYCH

1. Zlecenie na badania: nosicielstwo pałeczek Salmonella / Shigella - pobierz
2. Instrukcja pobierania próbek kału do badania na nosicielstwo Salmonella -Shigella - pobierz

3. Zlecenie na badanie: test Sporal A / Sporal S - pobierz

 

 

POMIARY W ŚRODOWISKU PRACY

1. Badania wykonywane w Laboratorium Badania Środowiska Pracy PSSE w Krotoszynie - pobierz
2. Wykaz lotnych związków organicznych oznaczanych metodą GC-MS  - pobierz
3. Zlecenie na wykonanie badań / pomiarów na stanowiskach pracy w celu oceny zgodności 
     z wartościami dopuszczalnymi - pobierz

 

 

Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Oddziału Nadzoru

1. Wniosek o wydanie zgody na odstępstwo od przepisów w zakresie wysokości pomieszczeń -pobierz

2. Wzór wniosku o wydanie zgody na odstępstwo od przepisów w zakresie oświetlenia - pobierz

3. Wzór wniosku o  wydanie zgody na odstpstwo ( poniżej terenu) - pobierz

4. Wzór wniosku o dokonanie odbioru - pobierz

5. Wzór wniosku o zaopniowanie dokumentacji projektowej - pobierz

  6 Wzór wniosku w celu wydania opinii dokumentacji technologicznej- pobierz

 

Stanowisko Higieny Komunalnej

1. Wniosek o ekshumacje zwłok / szczątek ludzkich - pobierz

 

 

Sekcja Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku

1. Informacje do wniosków - pobierz

2. Wzor wniosku o dokonanie zmian w rejestrze - pobierz

3. Wzor wniosku o rejestracje zakładu - pobierz

4. Wzor wniosku o wykreslenie zakladu z rejestru - pobierz

5. Wzor wniosku o zatwierdzenie i rejestracje - pobierz 

Uprzejmie informuje się, że od wydania decyzji w sprawie zatwierdzenia zakładu podlegającego urzędowej kontroli żywności Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów pobierane są opłaty skarbowe.

W związku z powyższym, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044, z późn. zm.) część I pkt. 53 oraz część II pkt. 21, z chwilą złożenia wniosku o zatwierdzenia zakładu należy złożyć również dowód zapłaty opłaty skarbowej w kwocie 10 zł, a od wniosku o wydanie wskazanego wyżej zaświadczenia dowód zapłaty opłaty skarbowej w kwocie 17 zł.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się na rachunek bankowy właściwego organu podatkowego, którym w tym przypadku będzie Burmistrz Krotoszyna (art. 12 ust. 2 pkt. 1 ustawy o opłacie skarbowej) nr rachunku Santander Bank Polska S.A. Krotoszyn - 21 1090 1157 0000 0001 1325 4291. Przelew tytułem "opłata za wydanie decyzji zatwierdzającej" lub " opłata za wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów"

 

 

Sekcja ds. Higieny Pracy

1. Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej - pobierz

2. Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej - pobierz

 

Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży

1. Wniosek o wydanie decyzji stwierdzającej spełnienie wymogów sanitarno-lokalowych dla pomieszczeń w których ma być prowadzony żłobek- pobierz

 

 

 

 

 

Mapa strony

Mapa zagrożeń